حدود ۹۰ مدیر دولتی برکنار شدند

حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفت: تعدادی از مدیران به دلیل ناکارآمدی و تعداد دیگر به دلیل اینکه عملکردشان با گفتمان دولت مغایرت داشت برکنار شدند که چیزی حدود ۹۰ نفر هستند. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر مدیری کارآمدی لازم را نداشته باشد یا با گفتمان دولت که گفتمان پاکدستی، فساد ستیزی و مردمی بودن است، عملکردشان مغایرت داشته باشد حتما نسبت به آنها تصمیم گرفته می‌شود و در خصوص موارد قابل توجهی هم این تصمیم گرفته شده است./ایلنا

 

برنامه ویژه وزارت بهداشت در ۱۴۰۳

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت گفت: اجرای برنامه سلامت خانواده با رویکرد شهرها، مهم‌ترین برنامه ما خواهد بود. خودمراقبتی و رویکرد پیش‌گیری از بیمار شدن، در اولویت برنامه‌های وزارت بهداشت در طرح سلامت خانواده قرار دارد./ مهر