دولت بارمالی لایحه حجاب را پذیرفت

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ایرادات لایحه حجاب و عفاف تقریبا حل شده و به شورای نگهبان رفته گفت: در آنجا هم ابهاماتی مطرح بود که مهم‌ترین اشکال جدی آن مربوط به اصل ۷۵ بود. یعنی یک هزینه و بودجه‌ای را به دولت تحمیل می‌کنیم بدون آنکه دولت آن را بپذیرد. در نهایت آقای رئیسی آن را پذیرفته، امضا کرده و تحویل دادند و آماده رفتن به آخرین مرحله است./ایلنا