او افزود: حسب‌الامر حاج‌خانوم، عین صوت ایشان برای اطلاع آن خواننده بزرگوار کیهان و همچنین گردانندگان این روزنامه، عینا پیوست و منتشر می‌کنم. مادر آذری‌جهرمی گفت: روزی که برادر محمدجواد شهید شد او ۴ سالش بود. بچه ۱۴ ساله، ۱۶ ساله جبهه رفته است ولی بچه ۴ ساله می‌تواند به جبهه رود؟ روزنامه کیهان یا هر کس دیگر که نوشته و گفته است این‌گونه جوابشان را بدهید. پس از این جوابیه روزنامه کیهان درستون «پوزش و تصحیح» خود از آذری‌جهرمی عذرخواهی کرد و نوشت: در ستون کیهان و خوانندگان دیروز مطلبی به نقل از یک خواننده آمده بود که در انتشار آن دقت لازم و کافی نشده بود. خواننده‌ای گفته بود: «‌رئیس‌جمهور سابق اظهار کرده این روزها کسانی که جنگ ندیده‌اند چقدر ادعا دارند! حتما منظورشان وزرای خودش مثل وزیر ارتباطات جهرمی و ظریف را می‌گوید! یا امثال خودش که در جنگ بودند و افتخار دادن جام زهر به امام را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند!‌». بدیهی است که سن آقای جهرمی ایجاب نمی‌کرد در جبهه‌های دفاع مقدس حضور داشته باشند که متاسفانه به این نکته توجه نشده و پیام تلفنی مورد اشاره به چاپ رسیده بود. کیهان با پذیرش خطای نا‌خواسته خود، پوزش از آقای آذری‌جهرمی را وظیفه شرعی و قانونی خود می‌داند و امیدوار است این پوزش جبران خطای یاد‌شده را کرده باشد.