روند بررسی لایحه برنامه هفتم به پایان نزدیک می‌شود

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه احتمالا تا آخر هفته جاری به اتمام می‌رسد و پس از آن مجلس یک هفته برای حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تعطیل خواهد بود. پس از بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه مواد الحاقی و بندهای ارجاعی لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کریم حسینی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: در حال حاضر در حال بررسی آخرین مواد برنامه هفتم هستیم و بیش از ۱۰۰ ماده و تبصره این مواد بررسی شد. بررسی بقیه مواد تا پنج‌شنبه به پایان می‌رسد. اما هم مواد الحاقی باید بررسی شوند و هم مواد و بندهایی که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است. او ادامه داد: باید بندهای ارجاعی به کمیسیون تلفیق در این کمیسیون بررسی و سپس به صحن علنی برگردند. بنابراین به نظر می‌رسد بررسی بندهای ارجاعی و مواد الحاقی حدود یک هفته زمان می‌برد./دنیای اقتصاد