او حالا قرار است از ایران خارج شود و یک تور تهران‌گردی یک‌روزه به قیمت ۱۱میلیون تومان تدارک دیده و باز هم جنجال به پا کرده. اینفلوئنسر دیگر زینب موسوی یا امپراتور کوزکو است. هفت‌صبح عکس این دو زن را در صفحه اول گذاشت و نوشت: «یکی از آنها تجربه زندگی داغون در تهران را ارائه می‌کند و دیگری استندآپ کمدی در اروپا.» خصلت تور تهران‌گردی رفتن به مراکزی است که هدی آنها را دوست دارد و تور اروپا هم قرار است در ۷کشور اجرا شود. آفتاب‌یزد به بررسی ادعای دولت درخصوص بازگشت نرخ تورم به کانال ۳۰درصد بعد از ۱۴ماه را در «از ادعای کاهش تورم تا مرغ ۱۲۰هزار تومانی!»پرداخته: «ایرج ندیمی: به‌دلیل تورم قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است اما در این افزایش میزان تورم از مردم مالیات نیز گرفته می‌شود.»