مرسدس بنز نصف قیمت روس‌ها را پیشنهاد داد

ما از آلمان از کارخانه‌ای که تونل رنگرزی مرسدس بنز را ساخته بود قیمت گرفته بودیم و حدود نصف قیمت روس‌ها بود. البته رنگ اتومبیل مرسدس کجا و رنگ ماشین‌آلات کشاورزی روسی کجا. روس‌ها پایشان را توی یک کفش کردند و قیمت را پایین نیاوردند. من احتیاط کردم و گزارشی برای شاه فرستادم و مشکل را شرح دادم تمام گزارش‌های من همیشه خیلی ساده و با تیتر «گزارش» شروع می‌شد و بلافاصله مطلب مطرح می‌‌شد و هیچ‌گونه القاب و... نداشت. برای اینکه از نوشتن نامه با القاب بپرهیزم همواره روی گزارش نامه کوتاه دو، سه خطی برای معینیان، رئیس دفتر شاه می‌گذاشتم: «تقاضا می‌کنم در موقع مناسب گزارش ضمیمه به عرض برسد و نتیجه به اینجانب ابلاغ شود».