تا آنجا که روز ۷مرداد امام جمعه موقت تهران در پاسخ به این واکنش‌ها و توضیح سخنانش گفت: من گفتم بسیاری از بی‌حجاب‌ها برخاسته از همین خانواده‌هایی هستند که تدین ندارند؛ این حرفی بود که من زدم. اصلا در کلام من اسمی از «دزدها» نبود. بعد از خطبه دیدم که منتشر شده فلانی گفته است که اکثر بی‌حجاب‌ها از خانواده دزدها هستند. من به آن خبرنگاری که این کار را کرده است می‌گویم امانت‌داری شما کجا رفته است؟ یک ماه تا توانستند فحاشی و هتاکی بی‌منطق کردند. به گزارش «ایسنا»، وی با تاکید بر اینکه بخشی از حرف من را تحریف کردند، گفت: گفته بودم بسیاری از کسانی که «بی‌حجاب هستند» اما «شل‌حجابی و کم‌حجابی» را به حرف من اضافه کردند. پس از این سخنان بود که یک فایل صوتی سخنان روز ۱۷تیر خاتمی یک بار دیگر در فضای مجازی بازنشر شد. از همین‌رو احمد خاتمی روز گذشته یک بار دیگر اقدام به تصحیح سخنان روز ۷مرداد خود کرد.  به گزارش «ایسنا»، وی طی سخنانی در جمع عزاداران حسینی گفت: اینجانب در خطبه گذشته که در ۱۷ تیر ایراد شد در یادداشت خود که همه خطبه‌ها را قبل از ایراد می‌نویسم، این جمله را ندیدم که اکثر بی‌حجاب‌ها از خانواده‌های دزدها هستند و در تلویزیون هم ندیدم، بنابراین به این باور رسیدم که آن را نگفتم و آن را در خطبه این هفته ۷ مرداد ابراز کردم، ولی بعد از نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در خطبه قبل گفته‌اید. بنابراین تردیدی ندارم که این جمله سبق لسان و ناخواسته بوده است.