طی دو سه روز اخیر اخباری منتشر شد که براساس آن زندانیان زن در زندان قرچک به این موضوع که این عفو شامل آنها نشده اعتراض کرده‌اند و در پی این اعتراض نیروی ضد شورش در زندان حضور پیدا کرده و زد و خوردهایی صورت گرفته است. اسماعیلی در این خصوص گفت: این یک فضاسازی رسانه‌ای است که از سوی بیگانگان صورت گرفته بود؛ چراکه شرایط عفو کاملا مشخص است و در شرایط اعلام شده برای عفو، بیشترین عنایت و توجه به زنان زندانی شده است چنانکه در هر کجا شرایطی برای عفو آقایان ذکر شده است، شرایط آسان‌تری برای زنان زندانی در نظر گرفته شده است.رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد: یکی دو نفر از درون زندان که عموما از این افراد مغرض در همه جا داریم، تلاش کرده بودند که بگویند این عفو شامل زن‌ها نشده است، ولی وقتی شرایط عفو برای زندانیان تبیین شد و مسوولان زندان نیز در این ارتباط به زندانیان توضیح دادند، نه تنها مشکلی نداشتیم؛ بلکه باعث شادی آنها شد.وی در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی در اختیار دارد که به چه میزان زندانی از زندان قرچک که زندان مخصوص زنان است آزاد می‌شوند، تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی ندارم، اما مطمئن هستم که بیشترین آزادی را از زندان قرچک خواهیم داشت. زنان در کل کشور بیشترین امتیاز را برای عفو دارند و زندان قرچک نیز که زندان ویژه زنان است شامل این موضوع خواهد بود و ما بیشترین آزادی را از زندان زنان خواهیم داشت.