این محموله که شامل ۶۶۵ کیلوجگر مرغ، ۱۰۶۸ قوطی سم کشاورزی علف کش یک لیتری، ۵۲۷۹ قوطی پودر و محلول تزریقی دامپزشکی با مارک‌های مختلف بود، به‌صورت ماهرانه در بین کیسه‌های سیب زمینی جاسازی شده بود که ماموران گمرک باشماق با هوشیاری در بازرسی از محموله صادراتی اظهار شده، موفق به کشف این کالاها شدند. همچنین در عملیات دیگری، ماموران گمرک بازرگان با هوشیاری پس از مشکوک شدن به یک مسافر و چمدان همراه وی و پس از کنترل آن توسط ایکس ری چمدانی، به بازرسی چمدان اقدام کرده و موفق شدند ۴۹ کیلو و ۵۰۰ گرم سکه، شمایل و آویزهایی با نشان شیر و خورشید کشف کنند. برخی از این سکه و شمایل‌ها مشکوک به نقره ارزیابی شده است؛ این مسافر تمامی سکه‌ها را دریک چمدان جاسازی کرده بود.