به گزارش خانه ملت وزیر امورخارجه، موضع ایران در دیوان لاهه را بسیار قوی دانست و گفت: «آمریکایی‌ها به‌دنبال دامن زدن به کارهای تبلیغاتی هستند.» محمدجواد ظریف در توضیح شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به‌دلیل اعمال مجدد تحریم‌ها گفت: «جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم مجدد بر پایه قرارداد ١٩۵۵ از آمریکا شکایتی در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه کرده است.»

وی افزود: «ما معتقدیم جمهوری اسلامی از موضع بسیار قوی برخوردار است؛ البته آمریکایی‌ها ممکن است چنین موضوعاتی را در دیوان لاهه مبنی بر درخواست مذاکره مجدد مطرح کنند؛ اما این حرکت کاملا تبلیغاتی است.» وزیر امورخارجه با بیان اینکه دیوان قطعا به تمامی جوانب پرونده ایران توجه دارد، گفت: «ما معتقدیم دعوای مذکور کاملا حقوقی است و امیدواریم دیوان به نفع جمهوری اسلامی ایران رای دهد.»

رسیدگی دادگاه لاهه به شکایت ایران

همزمان خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که شکایت حقوقی تهران از اقدامات آمریکا علیه ایران روز دوشنبه در دادگاه بین‌المللی لاهه که بلندپایه‌ترین مرجع حقوقی سازمان ملل متحد به‌شمار می‌رود، مطرح می‌شود. در دادخواست تهران به دادگاه لاهه، آمده است: «واشنگتن، ایران را با همه پیامدهای گسترده برای مردم محاصره شده، تحت محاصره اقتصادی قرار داده است.»