خبرنگاری پرسید که این نمودار ایرادهای زیادی دارد و نشان نمی‌دهد که تعداد اعتراض‌ها زیاد شده است یا اینکه اعتراض‌ها وسیع شده‌اند. همچنین منبع این اطلاعات هم ذکر نشده است.

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا گفت: «مقامات آمریکایی منبع این اطلاعات هستند.»

خبرنگار ادامه داد: «چگونه مقامات آمریکایی می‌توانند منبع این اطلاعات باشند، درحالی‌که در ایران سفارت یا کارکنانی ندارند؟»

نوئرت پاسخ داد: «منبع این نمودار، مقامات آمریکا هستند و آنها این قابلیت را دارند که اطلاعات را گردآوری کنند.»

خبرنگار پرسید: «آیا منبع این اطلاعات، گروه‌های مخالف دولت ایران هستند؟» سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا پاسخ داد: «من نمی‌توانم تمام جزئیات مربوط به اینکه اطلاعات از کجا آمده‌اند، را مطرح کنم؛ اما شما می‌توانید در زیر این نمودار اضافه کنید که منبع آن مقامات آمریکا هستند.»

نوئرت همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه اظهار کرد: «ما به‌دنبال تغییر رفتار حکومت ایران هستیم و من فکر می‌کنم این همان چیزی است که اکثر مردم می‌خواهند که بخشی از رژیم ایران رفتار خود را تغییر دهد.»

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد میزان زیادی مخالفت با رژیم ایران بوده‌ایم، ادعا کرد: «من فکر می‌کنم که وزیر خارجه صرفا به این واقعیت اشاره می‌کند که این اعتراضات ادامه دارد و ما شاهد آن هستیم که مردم ایران به شدت نگران منافع اقتصادی خود هستند.»

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا مدعی شد: «ما شاهد آن هستیم که مردم هنوز منافع اقتصادی را تجربه نکرده‌اند. بنابراین مردم احساس می‌کنند که باید سرخوردگی خود را از طریق آزادی بیان و این نوع اعتراض‌ها مطرح کنند و من فکر می‌کنم این نمودار نشان می‌دهد که اعتراض‌ها ادامه دارد.»

وی اظهار کرد: «همچنین شاهد زنانی هستیم که با حجاب به مخالفت برخاسته‌اند؛ اما بعضی از آنها بازداشت شده‌اند و در زندان به‌سر می‌برند و به‌نظر می‌رسد که ایرانی‌ها به‌طور فزاینده‌ای ناامید شده‌اند.» دولت دونالد ترامپ در راهبرد جدید خود علیه جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال تقویت شکاف‌های اجتماعی و جهت دادن به اعتراض‌های مدنی است.