وی با بیان اینکه «تکیه بر درآمدهای نفتی یک اشتباه استراتژیک است» گفت: سال‌ها رهبری بر این موضوع تاکید کردند، اما این توصیه یعنی «قطع رابطه نفت و تولید» مورد توجه قرار نگرفت. عوامل سیستمی در کاهش یا افزایش قیمت نفت موثر هستند. باید رابطه بودجه کشور را با درآمدهای نفت کم کنیم. ابوترابی‌فرد همچنین گفت: تامین مالی دولت، دومین شاخص اثرگذار بر اقتصاد است. سیاست‌های تامین مالی دولت نقش بسیار موثری بر اقتصاد کشور دارد. نامه وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول تکان‌دهنده است؛ آقایان روسای قوا، کشور توان تامین افزایش حقوق و درآمدهای شما را ندارد. من امروز با صراحت عرض می‌کنم یکی از دلایل جدی مشکلات جامعه ما افزایش درآمدهای این چنینی است. همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی با تاکید بر اینکه پیوند جریان‌های سیاسی معتقد به نظام، راه را برای اقتدار نظام هموار می‌کند، گفت: ما برای برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی، معضلات و مشکلات اجتماعی راهی جز انتخاب مسیر مبتنی‌بر علم و خلق اجماع نخبگان سیاسی و دانشگاهی نداریم.