در بخشی از این نامه آمده است: مطلع هستم که تصمیم‌گیری در این زمینه با اذن مقامات عالی کشور به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار شده است و بسیاری از نهادهای سیاسی و امنیتی کشور هم معترفند که تداوم حصر نه‌تنها هیچ نفعی برای کشور ندارد، بلکه همه‌اش خسارت و ضرر و زیان برای نظام و انقلاب اسلامی است و شخصیت‌های سیاسی در حصر هم دلبسته انقلاب و نظام و مردمند و هیچ ضرورتی ندارد که برخلاف قانون همچنان در حصر بمانند. در خبری دیگر مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» رفع حصر را موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی می‌داند و با یادآوری مسوولیت رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی و وعده‌های ایشان در زمینه رفع حصر، تاکید دارد که روحانی باید کمک کند این گره باز شود.