امتیاز به نمایندگانی که تعداد سوالاتشان کم است

مجلسی‌ها همچنین در اقدام اصلاحی دیگری در آیین‌نامه داخلی مجلس، برای نمایندگانی که تعداد کمتری از سوالاتشان در دستور رسیدگی صحن علنی قرار گرفته است، امتیاز قائل شدند. بر این اساس با الحاق یک تبصره به جزء ۵ ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب کردند که جهت رعایت حق نمایندگان برای ایفای وظایف نظارتی، هیات‌رئیسه موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا سوالات نمایندگانی که در مجلس طرح نشده یا تعداد کمتری از سوالات آنان در دستور قرار گرفته است، با اولویت بررسی و در دستور کار قرار دهد.

تقدیم طرح افزایش حداقل سن ازدواج به هیات‌رئیسه

همچنین به گزارش «ایسنا» رئیس فراکسیون زنان مجلس از تهیه طرح افزایش حداقل سن ازدواج خبر داد و گفت که این طرح تقدیم هیات‌رئیسه شده است.پروانه سلحشوری اظهار کرد: براساس این طرح، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، البته برای ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ سال دختران و ۱۶ تا ۱۸ سال پسران در صورت اذن ولی و دادگاه صالحه و احراز سلامت و صحت جسمی آن هم توسط پزشکی قانونی منعی وجود ندارد.