به گزارش «دنیای اقتصاد»، بانک عامل بخش مسکن هفته گذشته با تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای، امکان استفاده مجدد زوجین دارای سابقه مالکیت از دو نوع تسهیلات خرید مسکن شامل تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق‌های پس‌انداز(صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق یکم، صندوق جوانان و. . . ) و همچنین تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم دریافت وام را ایجاد کرد. هر چند اتخاذ این تصمیم و برقراری مسیر استفاده مجدد زوجین متقاضی خرید مسکن از وام بانکی از یک سو موجب تقویت حجم عرضه آپارتمان‌های پرتقاضا در بازار مسکن می‌شود اما از یک زاویه مهم نیازمند اصلاح فوری است. در مصوبه جدید بانک عامل بخش مسکن زوجین متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق‌های پس‌انداز مسکن باید حداقل ۵ سال بعد از زمان دریافت اولین تسهیلات و پس از تسویه وام اول با بانک یا انتقال آن به خریدار آپارتمان قبلی، اقدام به دریافت تسهیلات دوم برای خرید آپارتمان جدید کنند.

این در حالی است که متقاضیان دریافت تسهیلات بدون سپرده از محل اوراق حق تقدم به شرط احراز تمکن مالی از سوی بانک بدون هیچ قید و شرطی می‌توانند برای خرید دو یا چند آپارتمان، به‌طور همزمان دو یا چند فقره تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم دریافت کنند؛ یعنی در صورت آنکه اثبات شود زوجین متقاضی از تمکن و توانایی مالی کافی برای پرداخت چند قسط در ماه برخوردارند دریافت دو یا چند فقره تسهیلات بدون سپرده از محل اوراق برای خرید دو یا چند آپارتمان از سوی آنها به‌صورت همزمان بلامانع است؛ همین موضوع در شرایط فعلی که بازار مسکن از یک سو با کمبود عرضه واحدهای مصرفی مواجه است و از سوی دیگر استعداد و زمینه‌های سفته‌بازی در بازار ملک وجود دارد می‌تواند نوعی تهدید غیرمستقیم برای بازار مسکن به حساب آید و به منزله اجازه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن از محل منابع بانکی تلقی شود.

از سوی دیگر هم‌اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با محدودیت منابع مواجه‌اند و بنابراین برقراری مسیر پرداخت چنین تسهیلاتی چندان به صلاح بازار مسکن و به خصوص متقاضیان مصرفی(اعم از متقاضیان خانه‌اولی و...) نیست. شاید اگر این تسهیلات در شرایطی به متقاضیان پرداخت می‌شد که بازار در وضعیت عادی قرار داشت و هیچ گونه التهاب قیمتی و استعداد سفته‌بازی در بازار مسکن مشاهده نمی‌شد و از طرف دیگر بانک‌ها با محدودیت منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به گروه‌های مصرفی مواجه‌نبودند این گروه از تسهیلات نقش موثری در رونق بازار مسکن ایفا می‌کرد؛ اما در شرایط فعلی و در صورت عدم اصلاح فوری مدل پرداخت این تسهیلات به متقاضیان، انتظار بروز رونق غیرتورمی در بازار ملک بعید به نظر می‌رسد.