وی با بیان اینکه در دوره‌‌‌های گذشته نیز نرخ بالای سود سبب شد تا بازار از مسیر صعودی خود فاصله بگیرد و وارد دوران رکود شود، ادامه داد: افزایش نرخ سود علاوه بر مختل کردن تامین مالی در بازار سرمایه و افزایش هزینه‌‌‌ها، به زودی اثر خود را در صنایع خواهد گذاشت و با توجه به نرخ بالای تامین مالی سبب بی‌انگیزه شدن شرکت‌های تولیدی در صنایع مختلف خواهد شد.

 چرایی عدم‌اقبال به بازار سرمایه

موحد با بیان اینکه نرخ سود باید به نحوی انتخاب شود تا زمینه تعادل مابین این نرخ و رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود، گفت: بی‌‌‌شک افزایش بیش از حد و عدم‌توجه به مخاطرات احتمالی آن برای صنایع در آینده نزدیک، سبب توقف مسیر توسعه صنایع، کاهش تولید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اکنون تامین نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع و تولیدکنندگان به یکی از چالش‌‌‌های اصلی اقتصادی تبدیل شده و نرخ بالای سرمایه‌گذاری نیز عملا باعث ایجاد اختلال در توسعه می‌شود.