اما اکثر تحلیلگران بر این باورند که ریسک اصلی این روزهای بازار از یک طرف به عقبگرد نرخ دلار و از سوی دیگر به عدم قطعیت‌ها در سیاستگذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد. همان‌طور که بارها ملاحظه کرده‌ایم، قیمت دلار پیشران سنتی بازار سرمایه است. اگرچه بورس این متغیر را معمولا با تاخیر همراهی کرده است، اما قرار گرفتن وضعیت این متغیر در لیست انتظاری سهامداران یکی از مواردی است که بازار سهام به آن وزن سنگینی می‌دهد. حال با سهیم شدن بخش قابل‌توجهی از تدابیر سیاستگذاران از کنترل نرخ دلار آزاد، بازار سرمایه به‌واسطه افزایش کنترل‌ها در جهت قیمت ارز به‌صورت مستقیم از ورود پول منع شده است. حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که از نظر روانی کاهش نرخ دلار در این مقطع به دلیل سابقه عدم قطعیت‌ها علاقه‌مند به رشد بیشتر قیمت ارز نیز خواهند شد که این موضوع در ابعاد اقتصادی و سیاسی دست دولت را نسبت به گذشته در بازار ارز کمی بازتر خواهد کرد.