28 copy

 همچنین ارزش سبد این سرمایه‌گذاران نیز گرچه در ماه‌های اخیر رو به کاهش بوده‌، اما در دی1402 نسبت به سال‌گذشته بیش از 21‌درصد افزایش یافته‌است. به‌نظر می‌رسد که با توجه به شرایط بحرانی و بی‌ثبات بازار سهام کشور، افزایش ارزش سبد یادشده را نمی‌توان به دلیل افزایش تعداد سرمایه‌گذاران دانست، بلکه تغییرات ارزش سبد آنها تابعی از نوسانات و صعود و سقوط‌های شاخص‌کل بوده‌است. همچنین در فضایی که بازار سهام کشور دچار رخوتی ادامه‌دار شده‌ و گاه‌وبیگاه مورد هجوم تصمیمات اشتباه و همچنین ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران داخلی خود را نیز از دست می‌دهد، به‌نظر نمی‌رسد که بتوان از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بهبود بازار امیدوار بود.

 اعلام وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی

گزارش ماهانه منتشرشده توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار تحت‌عنوان «گزارش وضعیت بازار سرمایه» مربوط به‌عملکرد بازار سرمایه در دی ماه 1402 که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران در این ماه 4690 کد بوده‌ که این تعداد نسبت به ماه مشابه سال‌گذشته، 371کد افزایش یافته‌است. همچنین از مقدار یادشده، تعداد 3202کد مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی حقیقی و 1488کد نیز مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی حقوقی بوده‌است. علاوه بر آن در تمام یک سال ‌موردبررسی نیز یعنی از دی1401 تا دی 1402 تعداد این سرمایه‌گذاران در حال افزایش بوده‌است، اما این مساله نبوده که باعث تغییرات مجموع ارزش سبد این سرمایه‌گذاران شده‌است، بلکه در شرایط بی‌ثباتی بازار سهام کشور و ریزش‌های گاه‌وبیگاه ادامه‌دار، این تغییرات شاخص‌کل است که ارزش سبد یادشده را تحت‌تاثیر قرار داده‌است؛ به‌طوری‌که نظر به بازدهی شاخص‌کل، شاهد این مساله هستیم که ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی در بورس و فرابورس نیز همگام با شاخص حرکت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بازدهی شاخص‌کل بورس و فرابورس در انتهای دی ماه 1402 نسبت به انتهای دی1401، به‌ترتیب 28.45 و 21.08‌درصدبوده است که به‌تبع آن شاهد افزایش در ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی نیز هستیم، به‌طوری‌که ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی در دی‌1401 مقدار 5‌هزار و 836‌میلیارد‌ تومان بوده که این مقدار در دی 1402 با افزایش بیش از 21‌درصد، به 7‌هزار و 77‌هزار میلیاد‌تومان افزایش یافته‌است، اما نباید تصور کرد که تمامی این افزایش توسط سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر شکل ‌گرفته‌است. بررسی گزارش‌های مرتبط به این موضوع نشان می‌دهد که تا انتهای سال‌1401، تعداد 35سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج نیز در لیست سرمایه‌گذاران خارجی حضور داشته‌اند. اما توجه به روند تاریخی ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی نشان می‌دهد که ارزش این سبد از اوج آن که در اردیبهشت و رسیدن شاخص‌کل به قله شکل‌ گرفته‌است، همچنان بیش از یک همت فاصله دارد. اما توجه به وضعیت رخوت‌زده فعلی بازار سهام که از هر سو مورد هجوم ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک و تصمیمات اشتباه است و سهامداران و نقدینگی خود را نیز از دست می‌دهد، نشان می‌دهد؛ تا زمانی‌که وضعیت به همین طریق پیش‌می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت که جانی تازه از طریق ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار دمیده شود.