این دستورالعمل بر اساس بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با هدف تعیین ضوابط ناظر بر سامانه‌های دریافت و ارسال برخط درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده و در تاریخ ۱۶ تیر به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید. بر اساس این گزارش، این دستورالعمل دیروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ پس از بررسی‌های لازم «ابلاغ» شده است.

در بخش‌هایی از این دستورالعمل آمده است: علاوه بر آنچه مطابق قوانین و مقررات، از جمله مقررات ناظر بر فرآیند صدور و ابطال الزامی است، الزاماتی نیز باید در «سامانه» اعمال شود. منظور از «سامانه» زیرساخت الکترونیکی است که پس از اخذ مجوز مدیر صندوق از سازمان، ارسال برخط درخواست‌های سرمایه‌گذاران جهت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق آن امکانپذیر است.

یکی از این موارد مربوط به لزوم «سجامی» بودن متقاضیان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به طوری که ارائه خدمات برخط، دریافت و ارسال درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها صرفا با احراز سجامی بودن سرمایه‌گذاران انجام می‌پذیرد.  

 همچنین در این دستورالعمل آمده است: حداقل ۳۰ روز پیش از پایان قرارداد با «ارائه‌دهنده سامانه» مراتب پایان قرارداد فوق و مسیر اعلامی جایگزین باید توسط مدیر صندوق در سامانه اطلاع‌رسانی شده و پس از اتمام قرارداد، اخذ برخط درخواست‌های صدور و ابطال صندوق از طریق سامانه متوقف شود. منظور از «ارائه دهنده سامانه»، شخص حقوقی است که سامانه موضوع این دستورالعمل را با رعایت قوانین و مقررات در اختیار دارد.

انتشار آخرین قیمت صدور، قیمت ابطال، قیمت آماری، قیمت تقریبی صدور، قیمت تقریبی ابطال و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری فهرست شده در سامانه یکی دیگر از الزاماتی است که باید در «سامانه» صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعمال شود.