شریف گفت: بسته‌های سرمایه‌گذاری برای هر منطقه‌ باید براساس قابلیت‌ها و مزیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل آن منطقه تهیه شود و تدوین بسته بدون توجه به این مزیت‌ها هزینه بدون نتیجه‌ای است. همچنین اگر این بسته‌ها براساس داده‌های واقعی یا بدون کیفیت نه چندان مناسب تهیه شوند، نمی‌توانند در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بالقوه موثر باشند. وی تاکید کرد: از دیدگاه ما به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری، فرآیند احصای فرصت‌ها می‌تواند بسیار دقیق‌تر و علمی‌تر انجام شود که اگر این اتفاق بیفتد طبیعتا بسته‌های سرمایه‌گذاری قابل اعتمادتری خواهیم داشت و سرمایه‌گذاران باتوجه به کیفیت اطلاعات و بسته‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند کرد. مدیرعامل موسسه سپینود شرق افزود: انتخاب و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند براساس متدولوژی‌های علمی صورت گیرد و با تجزیه و تحلیل اطلاعات بهترین فرصت ها، شناسایی شود. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود و منافع بلندمدت، براساس محدودیت‌هایشان هستند در حالی که سازمان‌های متولی طرح‌ها در تلاش برای جذب سرمایه‌گذار در زیرساخت‌های مورد نیاز منطقه، معمولا به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب کتابچه یا کاتالوگ می‌پردازند. وی افزود: این در حالی است که کتابچه‌ها فقط به معرفی عناوین می‌پردازند و اطلاعاتی از هزینه‌های طرح و سرمایه‌گذاری و سود پیش‌بینی شده در آن به چشم نمی‌خورد.

 شریف ادامه داد: ارائه کتاب و کاتالوگ برای جذب سرمایه‌گذار کافی نیست و می‌توان با ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری کامل و جامع فرآیند جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کرد. مدیرعامل موسسه سپینود شرق خاطر‌نشان کرد:استفاده از متدولوژی‌های علمی با تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌تواند به شناخت بهتر سرمایه‌گذاران از موقعیت تعیین شده برای سرمایه‌گذاری یاری رساند.

 

 

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس