این در حالی است که بازارهای جهانی در وضعیت رکودی قرار دارند و افزایش دلار مبادله‌‌‌ای باعث رشد قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بازار داخلی شده است.  بررسی قیمت پایه محصولات شیمیایی اعلام‌شده در روز ۹ اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که بیشتر محصولات این گروه با رشد قیمت همراه بودند و در این بین آمونیاک با رشد ۴.۸۶‌درصد معادل ۴۶۴تومان به قیمت ۱۰‌هزار و ۱۸تومان رسیده است و این در حالی است که قیمت جهانی این محصول ۲۵۶دلار به ازای هر تن به ثبت رسیده که نسبت به هفته گذشته با ۹‌درصد افزایش قیمت همراه بوده است. استایرن منومر در رده آخر لیست افزایش قیمت محصولات شیمیایی قرار دارد که فقط ۰.۱۸‌درصد معادل ۸۱ تومان رشد داشته و به ۴۴‌هزار و ۹۹۳تومان رسیده است.  گروه محصولات پلیمری نیز به صورت یکپارچه با افزایش قیمت همراه بودند و در این بین پلی‌‌‌اتیلن سبک خطی با ۳.۵‌درصد رشد در صدر جدول پلیمری‌‌‌ها قرار دارد.