به گزارش مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بهروز احمدی‌‌‌حدید، اظهار کرد: تا قبل از صدور مجوز حضور شرکت‌های خرده‌‌‌فروش در تابلوی برق سبز، مشترکان طرف قرارداد آنها که برق موردنیاز خود را از شرکت خرده‌‌‌فروش خریداری می‌‌‌کردند، مجبور بودند برق سبز موردنیاز را شخصا و به‌‌‌طور مستقیم از بورس انرژی خریداری کنند. وی با اشاره به اینکه از ابتدای راه‌‌‌اندازی معاملات سبز در بورس انرژی، اقداماتی برای ورود شرکت‌های خرده‌‌‌فروش برق به تابلوی برق سبز و تخصیص برق خریداری‌شده به مشترکان طرف قرارداد آنها آغاز شد، عنوان کرد: در گام نخست، معاونت بازار برق ایران برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم برای ایجاد امکان تخصیص برق خریداری‌شده توسط شرکت‌های خرده‌‌‌فروش در «سامانه معاملات خارج از بازار برق ایران» را روی پرتال شرکت مدیریت شبکه طراحی و پیاده‌سازی کرد و با هماهنگی‌‌‌های انجام‌شده با بورس انرژی، سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری برق ایران (ساتبا) و سایر ذی‌نفعان در تاریخ ۲۳مهر ۱۴۰۲، مجوز حضور شرکت‌های خرده‌‌‌فروش در تابلوی سبز صادر شد.

وی اضافه‌‌‌کرد: نخستین معامله برق سبز در ۲۴مهرماه توسط یک شرکت خرده‌‌‌فروشی به میزان ۷‌‌‌هزار و ۲۰۰کیلووات ساعت انجام و نهایی شد. در روز ۲۵مهرماه نیز علاوه بر شرکت فوق، شرکت خرده‌‌‌فروشی دیگری اقدام به خرید برق تجدیدپذیر از تابلوی برق سبز بورس انرژی کرد که در مجموع در دو روز یادشده بیش از ۵۳۹‌هزار کیلووات ساعت برق توسط شرکت‌های خرده‌‌‌فروش در تابلوی سبز بورس انرژی مبادله شد. احمدی‌‌‌حدید با اشاره به میزان برق خریداری‌شده، گفت: براساس برنامه‌‌‌ریزی انجام‌شده، شرکت‌های خرده‌‌‌فروشی مذکور می‌‌‌توانند میزان برق خریداری‌شده خود را در زمان‌‌‌های تعیین‌‌‌شده در سامانه معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه به مصرف‌کنندگان طرف قرارداد خود تخصیص دهند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات این مصرف‌کنندگان نیز از طریق سامانه‌‌‌های بازار برق برای شرکت‌های مالک شبکه ارسال می‌شود تا در قبوض برق مصرفی مصرف‌کنندگان اعمال شود.وی ابراز امیدواری کرد که با ورود شرکت‌های خرده‌‌‌فروش به معاملات برق سبز به توسعه معاملات در این بازار و تعمیق آن کمک قابل‌‌‌توجهی ‌شود؛ زیرا از یک‌سو این شرکت‌ها می‌‌‌توانند با تجمیع نیاز مصرف مشترکان برق نسبت به پوشش ریسک نوسانات مصرف اقدام کنند و از سوی دیگر با توجه به تخصص و تجربه بالای خود در فضای تجارت برق، به کشف قیمت رقابتی در بازار کمک کنند.

احمدی‌‌‌حدید اظهار کرد: علاوه بر این، تا قبل از صدور مجوز حضور شرکت‌های خرده‌‌‌فروش در تابلوی سبز، مشترکان طرف قرارداد آنها که برق موردنیاز خود را از شرکت خرده‌‌‌فروش خریداری می‌‌‌کردند، مجبور بودند برق سبز موردنیاز را شخصا و به‌‌‌طور مستقیم از بورس انرژی خریداری کنند. با رفع این محدودیت، مصرف‌کنندگان می‌‌‌توانند در قالب قرارداد واحد، همه برق موردنیاز خود (عادی یا سبز) را به صورت یکجا از شرکت‌های خرده‌‌‌فروش خریداری کنند. مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: با راه‌‌‌اندازی تابلوی معاملات سبز در بورس انرژی، از ابتدای خرداد تا پایان مهر سال‌جاری، مصرف‌کنندگان بالای یک‌مگاوات مجاز بودند که به عنوان خریدار برق در این فضا اقدام به خرید برق موردنیاز خود کنند.