به‌طوری که با ادامه این روند و رفع نواقص باقی‌مانده در این سامانه تولیدکنندگان واقعی در تامین به موقع و کافی مواد اولیه مصرفی خود موفق‌تر خواهند بود.او اظهار کرد: فعالان صنایع پایین دستی معتقد هستند که با وجود برخی نارسایی‌ها و ضعف‌هایی که در زمینه سهمیه‌بندی‌ها در این سامانه مشاهده می‌شود، وجود چنین سامانه‌ای بهتر از نبود آن است. ضمن اینکه در سال‌جاری اتفاق مثبتی که افتاد تشکیل کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بود که با برگزاری جلسات تخصصی به‌صورت هفتگی یا دو هفته یکبار به رصد تحولات مواد اولیه و عرضه محصولات می‌پردازد و نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله وزارت صمت و معاونت صنایع، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، انجمن‌های تخصصی و تشکل‌ها و پتروشیمی‌ها و نیز نماینده بورس به بررسی مسائل مربوط به واحد‌های تولیدی می‌پردازند و نتایج این جلسات در کمیته راهبردی وزارت صمت به بحث گذاشته شده و تصمیمات مطلوب گرفته می‌شود.