بررسی آمارهای رسمی حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه گرچه سرعت واکسیناسیون نسبت به قبل افزایش داشته و از سطح 5 هزار دُز در 26 فروردین به سطح 33 هزار دُز در 30 فروردین رسیده، اما همچنان در مقایسه با آمار کشورهای دیگر در سطح پایینی است. بنا بر آمارهای رسمی در کشورهای چین و آمریکا بیش از 3 میلیون دز واکسن در روز تزریق می‌شود؛ همچنین در ترکیه بیش از 210 هزار دز واکسن تزریق می‌شود. این در حالی است که به‌طور میانگین در ایران 17 هزار دز واکسن تزریق می‌شود. نکته دوم اینکه تعداد مبتلایان روزانه بعد از دو روز کاهش با جهشی 2702 واحدی به 24هزار و 346 مورد رسید. نکته سوم اینکه فوتی‌های روزانه در روز دوشنبه نسبت به یکشنبه کاهش 7 واحدی داشت. نکته چهارم اینکه وضعیت بیماران بدحال روند صعودی خود را حفظ کرده است و در نهایت نکته آخر اینکه میزان افراد بستری شده در دو روز اخیر خیز صعودی به خود گرفته به‌نحوی‌که در روز گذشته با ثبت رکورد 3901 مورد بیشترین میزان این آمار از ابتدای پاندمی را از آن خود کرد.

تزریق 33 هزار دز واکسن در روز گذشته

تا چندی پیش هیچ گونه آماری از تزریق واکسن در دست نبود، اما از روز 25 فروردین منابع رسمی آمار تزریق واکسن در دز اول و دوم را منتشر کرده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند تا روز 25 فروردین به 361 هزار و 951 نفر واکسن دز اول تزریق شده است که این آمار در روز 30 فروردین به 416 هزار و 84 دز رسید. همچنین تا تاریخ 25 فروردین به 100 هزار و 691 نفر واکسن دز دوم تزریق شد که در روز گذشته آمار مذکور به میزان 134 هزار و 47 مورد ثبت شد؛ بنابراین می‌توان گفت تا روز 30 فروردین سال‌جاری در مجموع 550 هزار و 131 دز واکسن تزریق شده است. همچنین تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد در روز 26 فروردین 5 هزار و 229 دز، در روز 27 فروردین 16 هزار و 599 دز، روز 28 فروردین 14 هزار و 17 دز، روز 29 فروردین 18 هزار و 373 دز و در نهایت از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه هفته جاری به میزان 33 هزار و 271 دز تزریق شده است. گرچه بررسی این آمار از روند رو به رشد تزریق واکسیناسیون در کشور خبر می‌دهد ولی همچنان سرعت واکسیناسیون در ایران پایین است. بررسی آمارهای رسمی در این زمینه حاکی از آن است که در کشورهای چین و آمریکا روزانه بیش از 3 میلیون دز واکسن تزریق می‌شود. در هند این میزان  بیش از 2 میلیون دز است و در ترکیه این میزان  بالاتر از 210هزار دز است.

 جهش‌های بی‌سابقه مبتلایان روزانه

تحلیل آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد فراز و نشیب‌های متعددی در آمار مبتلایان به کرونا از ابتدای شیوع این پاندمی ثبت شده است. برای نخستین بار در 8 اسفند 98 با ثبت 106 نفر، شمار مبتلایان روزانه سه‌رقمی شد. این روند صعودی ادامه داشت تا جایی که در 16 اسفند همان سال با ثبت 1234 نفر، شمار مبتلایان کرونایی چهار رقمی شد. در تاریخ 6 فروردین و 9 فروردین به ترتیب با ثبت 2206  و 3076 مبتلا، رکوردهای جدیدی از شمار مبتلایان کرونایی ثبت شد. از نیمه دوم فروردین تا نیمه دوم اردیبهشت این روند نزولی شد. بعد از این تاریخ دوباره این روند صعودی شد و در تاریخ 15 خرداد با ثبت 3574 مبتلا قله جدیدی ثبت شد. بعد از آن تا پایان شهریور مجددا این روند شکل نزولی به خود گرفت. اما بعد از این تاریخ و با شروع فصل پاییز شیب صعودی ادامه پیدا کرد به‌طوری‌که در تاریخ 15 مهر برای اولین بار از 4 هزار مبتلای روزانه فراتر رفت و رقم 4151 مبتلا ثبت شد.

در روزهای پایانی مهر نیز این روند به شکل افزایشی ادامه پیدا کرد تا اینکه در تاریخ 29 مهر با ثبت رکورد دیگری از شمار مبتلایان این آمار از 5 هزار نفر فراتر رفت و به میزان 5039 نفر رسید.

با شروع آبان نیز این روند صعودی شد و در دوم آبان با ثبت 6134 مبتلا این میزان از 6 هزار نفر نیز فراتر رفت. در تاریخ 8آبان رکورد بی‌سابقه‌ای در شمار مبتلایان ثبت شد و از 8 هزار نفر فراتر رفت و به میزان 8293 نفر رسید.

در ماه‌های پایانی آبان این روند افزایشی غیرقابل کنترل شد و تا 28 آبان به میزان 13421 نفر رسید. در ادامه این روند با افت‌و‌خیز همراه شد؛ به‌نحوی‌که در تاریخ 7 آذر با ثبت رکورد 14051 از 14 هزار نفر هم فراتر رفت. در ادامه تب بالای مبتلایان در پاییز فروکش کرد و این روند تا پایان سال 99 و اوایل سال 1400 ادامه پیدا کرد.

از 3 فروردین این روند صعودی دوباره شروع شده به‌نحوی‌که در تاریخ 25 فروردین به میزان 25582 نفر رسید. نکته قابل ذکر دیگر اینکه با وجود اینکه تعداد مبتلایان روزانه در چند روز اخیر نزولی شده بود در روز گذشته با جهش 2702 واحدی به 24346 مورد رسید.

کاهش 7 واحدی فوتی‌های روزانه

تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند فوتی‌های روزانه با شیوع پاندمی کرونا افزایشی بوده است؛ به‌طوری‌که در 25 اسفند سال 98 با ثبت رقم 113 فوتی برای اولین بار سه رقمی شد. از نیمه دوم فروردین‌ سال98 تا 24 خرداد این روند نزولی و زیر 100 فوتی بود. این روند بعد از این تاریخ دوباره شکل صعودی به خود گرفت تا اینکه در 17 تیر به 200 نفر رسید. از نیمه دوم مرداد تا نیمه دوم شهریور این روند نزولی بود.

از نیمه دوم شهریور دوباره این روند صعودی شد به‌طوری‌که در 28 مهر برای اولین بار با ثبت رکورد 337 فوتی از 330 نفر هم فراتر رفت.

 در ادامه فصل پاییز این روند ادامه داشت؛ به‌طوری‌که در تاریخ 7 آبان با اختلاف 69 واحدی نسبت به روز قبل به رکورد قابل توجه 415 فوتی روزانه رسید. این روند در ادامه به‌صورت پله‌ای سقوط کرد به‌نحوی‌که در تاریخ 16 دی به زیر 100 نفر در روز رسید. تعداد فوتی‌های روزانه تا پایان سال به جز در سه تاریخ 18 دی،  11 اسفند و 25 اسفند دورقمی باقی ماند.  با شروع سال جدید و افزایش تعداد مسافرت‌ها این روند دوباره صعودی شده است به‌نحوی‌که در 27 فروردین به تعداد 328 نفر رسید. در روز شنبه 28 فروردین این آمار 319 مورد گزارش شده است. نکته قابل ذکر در مورد مبتلایان روزانه اینکه تعداد فوتی‌های روزانه که در روز یکشنبه به میزان 405 نفر رسیده بود در روز گذشته کاهش 7 واحدی داشت.

تداوم روند صعودی بیماران بدحال

تحلیل آمارهای رسمی در مورد وضعیت بیماران بدحال نشان می‌دهد از 7 فروردین‌ روند افزایشی بیماران بدحال شروع شده است به‌نحوی‌که در 15 فروردین با ثبت 4035 مورد رکورد این شاخص را به خود اختصاص داد. بعد از این تاریخ وضعیت بیماران بدحال روند نزولی به خود گرفت به‌صورتی که در تاریخ 11 خرداد با ثبت 2527 مورد کمترین آمار بیماران بدحال به ثبت رسید.

 بعد از این تاریخ این شاخص دوباره روند صعودی به خود گرفت به‌طوری که در تاریخ 7 آبان با ثبت 5012 مورد رکورد مجددی از وضعیت بیماران بدحال رقم خورد. در ادامه این روند به‌صورت پله‌ای سقوط کرد و این روند تا پایان سال ادامه پیدا کرد. با شروع سال جدید و از 4 فروردین دوباره این روند صعودی شده است؛ به‌نحوی‌که در 30 فروردین به 4843 مورد رسید.

رکورد جدید افراد بستری شده

تحلیل آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد از خردادماه این آمار روند افزایشی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در 28خردادماه از هزار نفر عبور کرد. این وضعیت تا اوایل مرداد حفظ شده است به‌نحوی‌که در تاریخ 2 مرداد با ثبت 2004 مورد بیشترین آمار را از شروع این بیماری ثبت کرده است. بعد از این افزایش شاهد کاهش تدریجی آمار افراد بستری‌‌شده کرونا بودیم؛ به‌طوری‌که در 10 شهریور با ثبت 573 مورد به روند کاهشی خود پایان داد.

بعد از این تاریخ دوباره این آمار روند افزایشی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که در تاریخ 12 آبان میزان افراد بستری شده از مرز 3هزار نفر عبور کرد.

در ادامه این روند نزولی با افت‌و‌خیز ملایم تا پایان اسفند برقرار بود به نحوی که در 30 اسفند 849 مورد را ثبت کرد. با شروع سال جدید و با یک روز وقفه دوباره این وضعیت روند صعودی به خود گرفت به‌نحوی‌که در 26 فروردین به 3373 مورد رسید. نکته قابل ذکر در این قسمت اینکه در دو روز 27 و 28 فروردین این آمار نزولی بوده به‌نحوی‌که در 28 فروردین این میزان به 2176 مورد رسیده است.

 بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که میزان افراد بستری‌شده در دو روز اخیر خیز صعودی به خود گرفته به‌نحوی‌که در روز گذشته با ثبت رکورد 3901 مورد بیشترین میزان این آمار از ابتدای پاندمی را از آن خود کرد.

این مطلب برایم مفید است
50 نفر این پست را پسندیده اند