وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش یک هزار میلیارد تومان اوراق اراد۴۹ با نرخ بازده تا‌ سررسید ۳/ ۲۱ درصد، یک هزار میلیارد تومان اوراق اراد۵۴ با نرخ بازده تا‌ سررسید ۵/ ۲۰ درصد و ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اوراق اراد۵۳ با نرخ بازده تا‌ سررسید ۳/ ۲۱ درصد (در مجموع به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۴ آذر‌ماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس ۲۵۰ میلیون تومان اوراق اراد۵۳ و یک هزار میلیارد تومان اوراق اراد۵۵ را خریداری کردند. همچنین در روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹، نهادهای مالی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اراد۵۶ را با نرخ بازده تا‌ سررسید ۵/ ۲۱ درصد و یک میلیار دو ۸۶ میلیون تومان اوراق اراد۵۳ را با نرخ بازده تا‌ سررسید ۳/ ۲۱ درصد خریداری کردند. در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری نیز سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اوراق اراد۵۳ را در نرخ بازده کشف شده در آخرین حراج خریداری کردند. در مجموع، ۵ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان اوراق بدهی دولت در هفته منتهی به ۴ آذرماه ۱۳۹۹ توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند