دیدگاه‌های متضاد در بازار دلار

در روزهایی که نوسانات قیمت دلار محدود و در یک بازه ۲۰۰ تومانی زندانی شده است، دیدگاه‌های متفاوتی از معامله‌گران بازار شنیده می‌شود. در یک سر طیف کاهشی‌ها قرار دارند که معتقدند اینکه بازار نمی‌تواند بالای نقطه مقاومتی ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی تثبیت شود، به معنای آن است که تقاضای خاصی در بازار وجود ندارد؛ از نظر این گروه بازارساز قیمت‌ها را در دامنه محدودی مدیریت می‌کند تا نوسان‌گیران را خسته و توجه آنها را از این بازار منحرف کند. به باور این گروه، در پس این آرامش کنونی، یک آماده‌سازی برای کاهش دلار به سطوح پایین ایجاد می‌شود.

آنها معتقدند پس از اینکه نوسان‌گیران خسته‌تر شدند و توجه‌ها به بازار کمتر شد، قیمت راه کاهشی را به تدریج در پیش خواهد گرفت که بازار احیانا با حملات سفته‌بازانه نیز مواجه نشود. آنچه برای آینده بازار بیش از هر عامل دیگری اهمیت دارد، حفظ ثبات بازار است که آن هم تنها در محدود کردن دامنه نوسانات رخ می‌دهد. اینکه دلار ظرف یک روز به کانال ۱۱ هزار تومان برگردد و یک باره طی سه روز به کانال ۱۲ هزار تومانی سر بزند، به معنای ثبات بازار نیست؛ هر چند که در این مسیر در مجموع هزار تومان افت نیز به ثبت رسیده باشد.

در حالی که عده‌ای از معامله‌گران عدم توان دلار برای عبوراز نقطه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی را به معنای ضعف افزایشی‌های بازار تعبیر می‌کردند، گروه دیگری از بازیگران بازار از زاویه دیگری این روند را بررسی کرده‌اند. از نظر این عده، درست است که بازار در روزهای اخیر کم نوسان شده، ولی میزان عرضه ارز در بازار افزایش پیدا کرده است و همین عامل موجب شده قیمت توان زیادی برای رشد نداشته باشد.  به باور این گروه، بازارساز همیشه نمی‌تواند در سطح فعلی اقدام به عرضه ارز کند و زمانی که تزریق ارز کاهش پیدا کند، قیمت‌ها سرعتی خواهند شد. چرا که از نظر آنها در شرایط فعلی عرضه ارز نتوانسته است منجر به کاهش قیمت شود و تنها نوسان قیمت‌ها را کاهش داده است.

در مقابل برخی کاهشی‌ها عنوان می‌کنند پس از عبور از دو هفته ابتدایی دی ماه دیگر تقاضای خاصی در بازار وجود ندارد و حتی اگر بازارساز در سطح کنونی عرضه ارز را صورت ندهد، متغیر خاصی برای تحریک قیمت دلار در ادامه سال وجود نخواهد داشت. در مقابل افزایشی‌ها ریسک رفتن ایران به لیست سیاه FATF را به‌عنوان یک ریسک فاکتور در نظر می‌گیرند. آنچه از مجموع نظرات مشخص است، نسبت به آینده دلار دیدگاه‌های بسیار متفاوتی وجود دارد و این دیدگاه‌ها فارغ از نظر معامله‌گران نسبت به وقایع سیاسی آینده است.

معامله‌گران فنی در روزهای اخیر به سایر بازیگران ارزی پیشنهاد می‌دهند به دلیل مشخص نبودن اقدام به خریدهای میان‌مدت نکنند و به سود و ضررهای کوتاه‌مدت اکتفا کنند. به نظر می‌رسد آنها در نزدیکی مرز ۱۳ هزار تومانی خریدار بازار می‌شوند و هر زمان قیمت در نزدیکی محدوده ۱۳ هزار و۲۰۰ تومانی قرار می‌گیرد، میزان فروش‌ها بیشتر می‌شود. بازیگران فنی انتظار دارند در صورتی که قیمت از مرز ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کند، می‌تواند تا نزدیکی محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومانی افزایش پیدا کند. نقطه حمایتی دلار نیز در شرایط فعلی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان شده است.