به گزارش «دنیای اقتصاد»، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات ۳۶ ماه و متناسب با نوع تسهیلات اعطایی با رعایت ضوابط و مقررات جاری بانک مرتبط با موضوع به ویژه رعایت حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و عمر مفید تسهیلات بابت کالاهای سرمایه‌ای است. نرخ سود تسهیلات طرح سودمند دو تا هفت درصد است که براساس مدت زمان بازپرداخت و میزان تسهیلات تعیین می‌شود. میزان تسهیلات ۸۰ تا ۱۰۰ درصد مبلغ سپرده‌گذاری است. وثیقه تسهیلات نیز سپرده‌ای است که نزد بانک باقی می‌ماند و تا زمان تسویه، امکان برداشت وجود ندارد. اگر سپرده‌گذار ۹۰ درصد سپرده را به‌عنوان تسهیلات دریافت کند و بازپرداخت اقساط ۱۲ ماه باشد، نرخ سود سپرده چهاردرصد و نرخ سود تسهیلات دو درصد خواهد بود. اما اگر سپرده‌گذار ۱۰۰ درصد سپرده را تسهیلات بگیرد و بخواهد در مدت ۱۲ ماه اقساط آن را بپردازد، نرخ سود سپرده چهاردرصد و نرخ سود تسهیلات پنج درصد است. چنانچه سپرده‌گذار ۸۵ درصد مبلغ سپرده را تسهیلات بگیرد و بازپرداخت اقساط ۲۴ ماه با نرخ سود سپرده چهاردرصد و نرخ سود تسهیلات دو درصد است. اگر میزان تسهیلات ۱۰۰ درصد سپرده باشد و اقساط در ۲۴ ماه بازپرداخت شود نرخ سود سپرده چهاردرصد و نرخ سود تسهیلات ۶درصد است. اما اگر میزان تسهیلات برابر با ۸۰ درصد سپرده باشد واقساط در ۳۶ ماه پرداخت شود، نرخ سود سپرده باز هم ۴درصد و نرخ سود تسهیلات ۲درصد خواهد بود. در تسهیلاتی که ۱۰۰ درصد مبلغ سپرده‌گذاری است اگر مدت بازپرداخت اقساط در این حالت ۳۶ ماه باشد نرخ سود سپرده ۴ درصد و نرخ سود تسهیلات ۷ درصد خواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند