وی افزود: سازمان برنامه و بودجه منابع بودجه را حداکثری می‌بیند اما باز هم شاهد هستیم که بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی تهیه شده توسط دولت در مجلس به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.  معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در پیش بینی بودجه سال آینده منابع کم و انتظارات زیاد بود، گفت: امسال وقتی لایحه بودجه ۹۸ آماده شد مشکلاتی همچون کاهش فروش نفت از ۵/ ۲ میلیون بشکه به یک و نیم میلیون بشکه و کاهش درآمدهای دولت را پیش بینی کردیم و از سوی دیگر دستگاه‌ها با توجه به افزایش تورم، خواهان منابع بیشتری بودند؛ با این حال لایحه ۴۳۷ هزار تومان بودجه تدوین شد.

وی ادامه داد: پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، رهبر معظم انقلاب بیان کردند که این لایحه متناسب با شرایط تحریم نیست و همچنین نباید سهم صندوق توسعه ملی از بودجه ۱۰ درصد کاهش یابد که به سرعت این کار را انجام دادیم و لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم.  پورمحمدی اظهار کرد: اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سنواتی کشور از سه جهت لازم و ضروری است که از جمله آنها می‌توان به الزام رهبری برای اصلاحات و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم به فرصت اشاره کرد.  وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای دولت و با ادامه روند بودجه‌ریزی براساس سنوات گذشته دیگر نمی‌توان کشور را اداره کرد، گفت: شرایط تحریمی موجب می‌شود تورم افزایش یابد و به تبع آن بدهی بانک‌ها نیز زیاد می‌شود و در جامعه شاهد معضلات بانکی، مشکلات صندوق بازنشستگی، کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد و معضلات محیط‌زیست خواهیم بود.  این مقام مسوول تاکید کرد: بنابراین در بودجه‌ریزی باید اصلاحاتی انجام شود که منابع مطمئن برای اداره کشور، حمایت از تولید و اشتغال، ارتقای عدالت و معیشت مردم مدنظر قرار گیرد. به گفته وی ایجاد اجماع در سطح حاکمیت، ترسیم نقشه راه اجرای برنامه و تعیین سنجش تحقق برنامه‌ها از جمله الزام تحقق اهداف اصلاحات ساختاری بودجه است.  پورمحمدی افزود: همچنین طرح اصلاحات بودجه‌ای پشتیبان رشد پایدار و اشتغال‌زا چهار محور دارد که از جمله آنها می‌توان به تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارآ، ثبات اقتصادی و درآمدزایی ناپایدار اشاره کرد.  این مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: یکی از منابع درآمدی دولت مالیات است که براساس آمار ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی وجود دارد که در اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده است لایحه دو فوریتی برای کاهش تدریجی معافیت مالیاتی انجام شود.  وی ادامه داد: همچنین در بودجه سنواتی ۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود که رضایت خاطری در بین مردم وجود ندارد و نیازمند اصلاحاتی است که البته خود آن نیز با مخاطرات زیادی همراه است.