وی از تلاش بانک رفاه برای تدوین طرح‌های تسهیلاتی برای تامین مسکن بازنشستگان و مستمری بگیران خبر داد و افزود: ما هم راستا با سیاست‌های بانک مرکزی به‌دنبال آن هستیم تا کارت‌های اعتباری را جایگزین تسهیلات خُرد کنیم. مدیرعامل بانک رفاه ادامه داد که این بانک از جمله بانک‌هایی بوده که در طول ۲ سال گذشته فعالیت‌های خوبی در زمینه اعطای کارت‌های اعتباری مرابحه داشته، اما بیشتر مخاطبان آن بازنشستگان و مستمری بگیران بوده‌اند.