قوانین قبلی درباره ارز همراه مسافر

ورود و خروج ارز به‌صورت نقد یا اسناد بانکی (چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی، سایر اسناد مالی قابل انتقال) یا اوراق بهادار بی‌نام (اوراق قرضه) به‌صورت فیزیکی، به هر طریق، توسط هر مسافر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، مجاز بوده و نیاز به اظهار نداشته، لکن برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، مسافر باید به سامانه ارز همراه مسافر مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مورد‌نیاز اقدام کرده و پس از اخذ کد رهگیری و فرم مورد‌نظر از سوی گمرک، مراحل بعدی را از طریق سیستم بانکی انجام دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن بخشنامه این بانک به شرح زیر است: براساس دستورالعمل یادشده ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکان‌پذیر بوده، لکن ورود ارز فیزیکی به‌صورت اسکناس برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها، مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.  در این ارتباط برای ورود مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها، مسافر باید نسبت به اظهار آن به درگاه گمرک ورودی اقدام و متعاقبا مسافر توسط گمرک به باجه بانک ملی هدایت شده و ضمن تودیع مبلغ مازاد ارز خود رسید چاپی مربوطه را که حاوی کد رهگیری است دریافت می‌کند. خاطرنشان می‌سازد از تاریخ ۱۳۹۵/ ۰۹/ ۱۳۹۵ ورود و خروج ارز برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها در چارچوب دستورالعمل مزبور و صرفا ازطریق مبادی چهارده‌گانه ورودی و خروجی گمرک که باجه‌های فعال بانک ملی در آنها مستقر هستند، امکان‌پذیر بوده و در سایر مبادی ورودی‌‌/ خروجی حداکثر تا سقف ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها مجاز خواهد بود.  همچنین فهرست اسامی چهارده‌گانه گمرکات مزبور در پیوست دستورالعمل به کلیه مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی شده است.