آرشیو روزنامه شماره ۴۳۴۵ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۳۴۵

 • مدیریت منابع آب

  گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن بسیاری از کشورها را با چالش جدی کم‌آبی در سطوح مختلف روبه‌رو کرده است.
 • بهره‌گیری از مکانیسم قیمت‌ها

  دکتر مرتضی تهامی پور /عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • سه سیمای پنهان

  دکتر کاوه سوخک لاری /پژوهشگر و استاد دانشگاه
  کمبود آب در ایران یک مساله چندوجهی است و من در همه شئون آن متخصص یا حتی آشنا به امور نیستم. مضافا اینکه صدها مقاله و گزارش ارزشمند در این خصوص موجود است و شاید نیاز به قلم‌فرسایی نباشد. با این وصف و پیرو کلام فرخی سیستانی که فرمود «سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر» سعی می‌کنم برخی مسائل را که به نظرم مغفول مانده برجسته کنم. از این روی به ذکر سه نکته می‌پردازم.
 • تجربه جهانی در بازارسازی

  نسترن طاهری /پژوهشگر اقتصادی
  شرایط کنونی و بحران آب به‌صورت دغدغه روزمره سیاست‌گذاران درآمده است و این موضوع بر کمتر کسی پوشیده است که برای این معضل استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر بسیار ارزشمند خواهد بود. در مقابله با خشکسالی، متداول‌ترین روش ایجاد بازارآب بین مناطق بوده است. در این میان،‌ آمریکا در نواحی غربی و استرالیا در نواحی مرکزی تجربه‌های مهمی را کسب کرده‌اند که بهره گرفتن از آنها خالی از لطف نخواهد بود.

بیشتر