رد سیاست‌های انبساطی در 2024؟

 به گفته دسته اول، این ابهام به عملکرد بایدن نیز ضربه وارد کرده که با سیاست‌‌‌های مناسب می‌‌‌توان از نزول اقتصاد به رده‌‌‌های پایین‌‌‌تر تا پیش از انتخابات جلوگیری کرد. در وهله اول بیشتر کارشناسان ادعا کردند که پاول نباید از سیاست‌‌‌های انقباضی کناره‌‌‌گیری می‌‌‌کرد. با کناره‌‌‌گیری او از این سیاست‌‌‌ها نه‌تنها تورم به سطح هدف نرسید، بلکه سایر بازارها نیز در بحبوحه توقف کامل سیاست‌‌‌های پولی انقباضی و کاهش نرخ بهره برای جلوگیری از رکود در نوسان هستند. در نتیجه این سردرگمی‌‌‌ها سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌‌‌های اقتصادی رو به کاهش است، تولیدکنندگان به امید کاهش هزینه‌‌‌ها در ماه‌‌‌های آینده فعالیت خود را کاهش دادند تا به عقیده خود کالاها را با قیمت کمتری از بازار تهیه کنند و تجارت نیز بیش از پیش ضعیف شد.

در حالی که اروپا افزایش نرخ بهره را پس از آمریکا آغاز کرد، اما با تداوم بیشتر سیاست‌‌‌های انقباضی توانست نرخ تورمی را از ۱۰.۶‌درصد به سطح ۲.۴درصد در آوریل ۲۰۲۴ برساند که آمریکا در دوران پسا‌کرونا شاهد چنین نرخی نبود. همچنین آنها اظهار کردند که مقامات آمریکا باید نرخ بهره را بیش از پیش افزایش می‌‌‌دادند؛ زیرا تشدید سیاست‌‌‌های انقباضی گرچه رشد اقتصادی را کند‌‌‌تر می‌‌‌کرد و اقتصاد را در وضعیت انقباضی قرار می‌‌‌داد، اما تورم را به سطح هدف نزدیک می‌‌‌کرد. البته آمارها گویای آن است که با توقف سیاست‌‌‌های ضدتورمی نیز اقتصاد از وضعیت انقباضی فاصله چندانی نگرفته و تنها مزیت حاصل‌شده آن می‌‌‌توانست سقوط تورم به سطوح ۲درصدی باشد.