موضع ویتنام در ایجاد توازن در روابط با قدرت‌‌‌های بزرگ جهانی از جمله چین و آمریکا مثال‌‌‌زدنی بوده است. ویتنام به‌‌‌عنوان کشوری که از جنگ و تحریم و محاصره اقتصادی آسیب‌‌‌های بسیاری متحمل شده، تلاش کرده است ضمن کنارگذاشتن گذشته تلخ خود، با تاکید بر مشترکات و هدف‌‌‌گذاری برای آینده، دشمنان پیشین را به دوست خود بدل کند. سخنان نخست‌‌‌وزیر ویتنام، فام مین چین، در جریان اجلاس داووس ۲۰۲۴ به‌‌‌خوبی نشانگر سیاستگذاری و اهداف بلندمدت این کشور برای دستیابی به توسعه و تقویت جایگاه جهانی این کشور است. او در این سخنان بر تعهد دولت ویتنام به توسعه بیشتر در سه حوزه راهبردی از جمله توسعه نهادها، زیرساخت‌‌‌ها و منابع انسانی، ایجاد شرایط مساعد برای مشارکت شرکت‌های خارجی بر مبنای افزایش احترام متقابل و عزم کشورش برای توسعه تاکید کرد. تلاش ویتنام برای توسعه زیرساخت‌‌‌های استراتژیک به‌‌‌ویژه در زمینه فناوری اطلاعات و آموزش نیروی کار در آینده متمرکز است. نخست‌‌‌وزیر ویتنام طی سخنان خود در داووس، همچنین با برجسته‌‌‌کردن چند حوزه اولویت برای ویتنام در آینده نزدیک، از جمله تحول دیجیتال، علم و فناوری، هوش مصنوعی (AI) و گذار سبز، از این حوزه‌‌‌ها به‌‌‌عنوان الزامات عینی و راهبردی کشورش یاد کرد. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان»، به موضوع ویتنام و جایگاه آن در زنجیره ارزش جهانی اختصاص دارد.