خلأ در وظایف نهاد ناظر

همان‌گونه که در خرید در کف عده محدودی موفق می‌شوند، در فروش نیز همگان نمی‌توانند موفق عمل کنند؛ کما اینکه با منفی شدن بازار داد همه درمی‌آید که نشان از آن دارد که دید میان‌مدت و بلندمدت جای خود را به دید کوتاه‌مدت داده است؛ چراکه دامنه نوسان ۷درصدی رشد شدید و افت شدید را رقم می‌زند و بازار دوطرفه می‌تواند تعادل و ثبات را به بازار برگرداند. مکانیزم نانوشته ماشه خود می‌تواند به نفع بازار عمل کند و از نوسانات شارپی و خوش‌بینی بیش از حد جلوگیری کند و در بازاری که در آن، این وضعیت فعال است، سازمان بورس باید مکانیزم‌های کنترلی و حمایتی را به‌صورت خودکار وارد مدار کند تا سهامداران خرد اطمینان یابند؛ مکانیزم‌های طراحی‌شده به‌طور خودکار براساس داده‌های تعریف‌شده می‌توانند فعال شوند و میزان اعتبار کارگزاری‌ها و سهم صندوق‌های درآمد ثابت می‌تواند از این فرآیند پیروی کنند.

موضوع تعطیلی بازار زمانی که بیش از ۵‌درصد کاهش در شاخص را شاهد باشیم، یک اختیاربرای سازمان است و با دامنه نوسان ۷درصدی برخی سهام ایجاد شد که به جهت عدم‌تجربه آن و همچنین بلوکه‌شدن چند روزه سهام در شرایط عادی اصلا به مصلحت نیست و با مطرح شدن آن بسیاری از خریداران عقب‌نشینی کرده و بر فشار فروش افزوده می‌شود. در چنین شرایطی بهترین اقدام، آگاه‌سازی سهامداران، کاهش التهاب و ایجاد آرامش است تا سهامداران خرد اسیر این نوسانات نشده و متضرر نشوند، ایجاد آرامش برای رشد باثبات و بلندمدت بازار بسیار مفید خواهد بود.

نوسان ذات بازار است، اما جلوگیری از نوسان‌سازی از وظایف ناظر بازار است و این امر با استفاده از نرم‌‌‌افزارهای نظارتی رصد می‌شود که نیاز به این نرم‌افزارها تقویت شود. همچنین فروش‌های هماهنگ به قصد نوسان‌‌‌سازی و سپس نوسان‌گیری تخلف است و باید با آن برخورد شود. اما در زمان رشد بازار و وجود ترس از ریزش و اصلاح، ممکن است فروش پرفشار در لحظات حساس به‌اشتباه فروش هماهنگ به قصد نوسان‌سازی تلقی شود. پس بازار به ایجاد ابزارهایی برای تفکیک چنین فروش‌هایی از هم نیاز دارد. همچنین با در دستور کار قرار گرفتن اصلاح قانون بازارسرمایه بخش بزرگی از خلأهای موجود می‌تواند برطرف شود.