بنابراین آنچه روی داده است، در عمل از سر ناچاری و اضطرار به واسطه قاچاق این محصولات به کشورهای همجوار بوده و عملا بخشی از یارانه پنهان به غیر‌ مردم ایران پرداخت می‌شد. هرچند این اصلاح به سهم خود، این نقیصه را تا حدودی اصلاح کرده و از نگاه کلی در اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشته است، اما به ضرس قاطع، فاقد مولفه‌های جراحی اقتصادی تاثیر بر بازارسرمایه است؛ زیرا بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که در عمل، افزایش بهای مواد اولیه این دسته از کالا‌ها بیشتر از افزایش نرخ فروش آنهاست و کماکان دم خروس قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات نمایان است و اگر دولت معتقد به اصلاح روند اقتصادی کشور است، باید این اقدامات اصلاحی در قالب یک بسته جامع طراحی شود. همچنین سایر حوزه‌ها از قبیل خودروسازی و صنایع لاستیک، شوینده، دارویی، پتروشیمی‌های اوره‌ای، نفت، گاز، بنزین، آب و برق را در کنار تقویت ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم در بر گیرد. از این رو ضرورت دارد، تعاملات جهانی و بین‌المللی هموار و جریان ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی تسهیل شود. تنها در این‌صورت است که می‌توان به آثار مثبت اصلاحات اقتصادی امیدوار بود.در نهایت، اقدامات اصلاحی اخیر از دید کارشناسی اقدام درستی است که امید است با لحاظ کردن موارد فوق، حواشی مربوطه نیز به حداقل آسیب‌های محتمل کاهش یابد.

11 نفر این پست را پسندیده اند