این نتیجه در کنار آمار‌های مربوط به اشتغال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا کنون که نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بزرگی در اشتغال‌زایی دارند، سیاست‌گذاری‌های دولتی در حوزه اشتغال را با یک سوال بزرگ مواجه می‌کند و آن اینکه آیا دولت‌ها می‌توانند صرفا با تامین منابع مالی و اختصاص ردیف بودجه شغل ایجاد کنند؟ حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های اشتغال‌زایی بودجه ۱۳۹۷ نیز بسیار ضعیف اجرا شده‌اند. درحال‌حاضر نیز لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس رفته و درحال بررسی است. در بودجه سال آینده نیز منابع قابل‌توجهی به منظور ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است؛ اما سازوکار مشخص و مدونی برای مصارف آن وجود ندارد و از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد همچون بودجه سال ۱۳۹۷ تخصیص این مقدار اجرایی نشده یا بخشی از آن توسط دولت اجرا شود. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی سیاست‌های اشتغال در بودجه ۱۳۹۸ پرداخته و رویکردها و سازوکارهای آن را بررسی و نقد کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی