ایرانیان ساکن آمریکا طی سال‌های گذشته سهم قابل توجه و مهمی در کشف و ایجاد چنین روزنه‌هایی داشتند. آنان در حوزه‌هایی همچون انرژی، فناوری، زیست شناسی، پزشکی و ... توانسته‌اند با تیم‌های تحقیقاتی خود نتایج خیره‌کننده‌ای رقم بزنند.  مطالب حاضر خلاصه‌ای از سخنرانی‌های چند تن از موفق‌ترین دانشمندان ایرانی در عرصه‌های مختلف است که در همایشی با همکاری انجمن دانشگاه صنعتی شریف (SUTA) و مرکز مطالعات و فرهنگ ایرانی ساموئل جردن در دانشگاه کالیفرنیا ارائه شد.

 تاثیرات شگفت‌انگیزی که نوآوری در فناوری ایجاد خواهد کرد بسیاری از افق‌های ناامید‌کننده همچون آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش جمعیت جهان و نگرانی از کمبود منابع زیرزمینی را به حاشیه رانده و حتی با ظهور فناوری‌هایی در نتیجه نوآوری، بحران‌های بزرگ جوامع بشری به تاریخ خواهند پیوست. فناوری‌هایی که معادلات اقتصادی را تغییر و حتی نگرش‌های جدیدی را برای اقتصاد به ارمغان می‌آورند. اقتصاد و نوآوری، به‌نظر کارشناسان یک رابطه مکمل و هم‌افزایی آشکاری دارند که می‌توان آن را به وضوح در عملکرد دانشمندان ایرانی مشاهده کرد. این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی تجربه ایرانیان ساکن آمریکا در عرصه نوآوری پرداخته است.

شهاب‌الدین رحیمی