درباره تاثیر تحریم‌ها دیدگاه‌های مختلف از سوی کارشناسان مطرح شده است. اکثر آنها معتقدند این تحریم‌هایی که یکجانبه هستند نه تنها تاثیر مورد نظر دولت آمریکا را ندارند، بلکه ممکن است اثرات معکوس به‌جا گذارند. به باور آنها ایران تحت تاثیر این فشارها تسلیم نخواهد شد و از سوی دیگر فرض‌هایی که بر مبنای آنها تحریم‌ها اعمال‌شده اشتباه هستند. برای مثال هیچ‌کس تصور نمی‌کند مردم ایران در کنار دولت آمریکا علیه دولت خود اقدامی انجام دهند.

در هر حال ترامپ معتقد است الگویی که در مورد کره شمالی دنبال شد و به مذاکره بین آمریکا و این کشور انجامید، در باره ایران هم موثر است. اما شرایط ایران و کره شمالی بسیار متفاوت است. کره شمالی تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت و روابط اقتصادی این کشور با جهان بسیار محدود بود؛ درحالی که ایران روابط تجاری گسترده دارد و نیز غیر از چند کشور خاورمیانه‌ای، هیچ کشوری از سیاست‌های یکجانبه آمریکا در قبال ایران حمایت نمی‌کند. البته این به آن معنا نیست که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. از پیش ارزش پول این کشور به شدت کاهش یافته و برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی به همکاری خود با ایران پایان داده‌اند.در مطالب حاضر به اهداف آمریکا، فرضیات اشتباه دولت آمریکا در اعمال تحریم، نمونه‌های مشابه شکست تحریم‌های یکجانبه، واکنش‌های احتمالی ایران به فشارهای آمریکا و زیان‌هایی که احتمالا تحریم‌های آمریکا برای این کشور و اقتصاد جهان خواهد داشت، اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا