شرایط برای حفظ ذخایر آب‌های زیرزمینی و روزمینی و تامین آب آشامیدنی و کشاورزی مورد نیاز برای بسیاری از این کشورها هر روز دشوارتر می‌شود. در کشورمان نیز طی سال‌های گذشته موضوع کم‌آبی به یک ابرچالش تبدیل شده است و طبق گزارش مراجع رسمی کشور،‌ خشکسالی در زمستان سال گذشته طی دهه‌های اخیر کم نظیر بود. همچنین بسیاری از استان‌های کشور موضوع کم‌آبی آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی خود را نمایان کرده است.  بسیاری از روستاها نیز خالی از سکنه شده و با تعطیل کار کشاورزی عمدتا به حاشیه‌نشین‌های کلان شهرها تبدیل شده‌اند. آثار اجتماعی و اقتصادی کم‌آبی در سال ۹۶ اولین چهره‌های خشن خود را به نمایش گذاشت که هشداری به مسوولان کشور بود؛ چرا که با ادامه این روند کشور با چالش جدی زیست محیطی از یکسو و چالش‌های اجتماعی و امنیتی از سوی دیگر مواجه خواهد شد.  کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی راهکارهای اقتصادی مقابله با کم‌آبی پرداخته و مروری بر تجربه سایر کشورها داشته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی