پس از آن و از سال ۹۳ تاکنون، مقامات بانک مرکزی همواره تک‌نرخی شدن ارز را در برهه‌های مختلف زمانی وعده داده‌اند و همواره این سیاست به تعویق افتاده است. بررسی سیاست‌های ارزی دولت‌های جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که به‌جز یک بازه کوتاه در دولت هشتم، سیاست‌های ارزی کشور بیش از آنکه مبتنی بر منطق اقتصادی باشد، یک متغیر سیاسی محسوب شده است. بررسی این که چرا نرخ ارز یک متغیر سیاسی بوده به طوری که گویا آبروی اقتصادی دولت‌ها به آن گره خورده است، شاید مهم‌ترین عاملی باشد که بی‌ثباتی در این بازار را پدید می‌آورد و همواره تکرار می‌شود. در این روزها نیز دولت با اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار سعی در تک‌نرخی کردن ارز دارد. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان موضوع تک‌نرخی شدن ارز مورد بررسی کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته است.

شهاب‌الدین رحیمی