رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: اعداد و ارقام به‌‌‌‌‌‌ظاهر ناامیدکننده در استان می‌توانند فرصت مناسبی برای ایجاد تحول باشند زیرا چاره‌‌‌‌‌‌ای جز تغییر مسیر از اقتصاد مبتنی بر منابع تجدیدناپذیر بر اقتصاد مبتنی بر دانش وجود ندارد. طبیب‌زاده، با اشاره به اینکه ۷۵‌درصد مالیات وصولی استان مربوط به ۱۰شرکت بزرگ است، تصریح کرد: سالانه بیش از ۱۷۰‌هزار‌ میلیارد‌تومان تحت‌عناوین حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات و سود شرکت‌ها از استان خارج می‌شود، بدون اینکه سرمایه‌گذاری در استان انجام شود. وی در ادامه خواستار تدوین نقشه‌راه ایجاد صنایع نسل ۴ شد و گفت: باید پدیده «میانه گمشده» و فاصله بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک استان را جدی گرفت و به این فکر کرد اگر روزی به هر دلیل صنایع بزرگ استان از مدار اقتصاد خارج شدند، اداره استان چگونه خواهد بود؟

در ادامه این رویداد رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان گفت: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پروژه‌ای توسط اتاق کرمان در صنایع استان انجام شد که بر اساس آن قرار بود آمادگی صنایع برای ورود به صنعت نسل چهار ارزیابی شود. محمدجواد رستمی‌زاده، افزود: در اجرای این پروژه برای ۲۰ شرکت متقاضی مدل ارزیابی استاندارد۵ سطحی را انتخاب کردیم که اکثر آنها در سطح یک و دو جای‌گرفتند و ۵صنعت مورد ارزیابی عمقی قرارگرفتند که تجربیات آنها در قالب رویدادی به فعالان اقتصادی منتقل خواهد شد. وی ادامه‌داد: در سال‌۱۴۰۰ این‌گونه مطرح می‌شد که صنعت  نسل چهار یک انتخاب نیست، بله یک ضرورت است؛ درحالی‌که اکنون عنوان می‌شود که این صنعت شرط بقای صنایع است.