وی، با اشاره به اینکه ارزش‌ریالی نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های مدت‌دار عرضه‌شده بیش از ۴۷همت است، افزود: تاکنون بیش از ۳۰همت از این میزان وصول و مابقی نیز در سررسید ‌وصول خواهد شد. شیرزاد تاکید کرد: کل مطالبات سر رسید‌شده، وصول نشده  و کمتر از یک‌درصد از حجم کل مطالبات بابت توزیع نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های مدت‌دار است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تاکید بر اینکه، عرضه نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های دامی مدت‌دار موجب آرامش در بازار نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های دامی، افزایش تولید و تثبیت قیمت‌ها در بازار محصولات پروتئینی شده‌است، افزود: در سال‌جاری ۳کشتی به میزان ۱۷۴‌هزار‌تن کنجاله سویا در مسیر حمل و ۲کشتی دیگر به میزان ۱۲۵‌هزار‌تن کنجاله سویا در مرحله بارگیری از کشور مبدأ است، همچنین ۶کشتی حامل ۳۶۸‌هزار‌تن کنجاله سویا در انتظار تخلیه و ۳کشتی دیگر نیز حامل ۱۹۳‌هزار‌تن کنجاله سویا در بندر امام‌خمینی در حال تخلیه و بارگیری هستند. وی همچنین گفت: ۴کشتی حامل ۲۸۶‌هزار‌تن ذرت دامی در بندر امام در انتظار تخلیه و ۶ کشتی حامل ۲۹۳‌هزار‌تن ذرت دامی در این بندر، در حال بارگیری به استان‌های کشور هستند. همچنین ۵۵‌هزار ‌تن ذرت دامی در بنادر شمالی در حال بارگیری و حمل به استان‌های کشور و یک کشتی حامل ۷۳‌هزار‌تن ذرت دامی در بندر شهیدبهشتی چابهار در حال حمل به سایر استان‌ها است.