چنانچه تعطیلات دو روز پایانی هفته شامل روزهای پنج‌شنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا، وقفه‌‌‌‌‌‌‌ای چهار‌روزه در ارتباطات مالی و تجاری کشور ایجاد خواهد‌کرد که زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر است، لذا بیم آن می‌رود که با کاهش روزهای کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، شرایط تجاری کشور متاثر شود.

در این نامه فعالان بخش‌خصوصی ابراز امیدواری کردند شورای محترم نگهبان، در راستای تحقق اهداف قانون‌اساسی، سیاست‌های کلی و مصالح اقتصادی کشور، مصوبه مذکور را با دید مثبت ارزیابی و تایید کند.