بر اساس این گزارش، قیمت هر‌تن کالای صادراتی ۶۹۵ دلار بوده و با توجه به میزان متوسط ارزش هر‌تن کالای صادراتی در کشور که در سال‌۱۴۰۲ به میزان ۳۶۲ دلار بوده‌است؛ ارزش صادراتی کالاهای دانش‌بنیان حدود ۲‌برابر متوسط ارزش کالاهای صادراتی کشور بوده‌است. شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌۱۴۰۲ سهم ۲.۶درصد از وزن و ۵‌درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند که مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حدود ۸۰‌درصد ارزش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده‌اند.