بر اساس این گزارش ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در ۹ماهه نخست سال‌۲۰۲۲ بالغ بر ۷۹۹‌میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال‌قبل رشد ۲۸‌درصدی داشته است. کل واردات اتحادیه اروپا از ایران در ۹ماهه سال‌قبل ۶۲۳‌میلیون یورو اعلام‌شده بود.  صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۹ ماهه نخست امسال نیز با رشد ۳۱‌درصدی مواجه‌شده و به ۳‌میلیارد و ۱۴۸‌میلیون یورو رسیده است. اعضای این اتحادیه در ۹‌ماهه نخست سال‌۲۰۲۱ بالغ بر ۲‌میلیارد و ۴۰۲‌میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بودند.  

در نهمین ماه سال‌جاری میلادی واردات اتحادیه اروپا از ایران ۷۲‌میلیون یورو و صادرات به ایران ۴۷۲‌میلیون یورو اعلام ‌شده‌است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در سپتامبر سال‌۲۰۲۱ بالغ بر ۶۸‌میلیون یورو و صادرات به ایران در این ماه ۳۰۸‌میلیون یورو بوده‌است.