بررسی صادرات در ۹ زیرگروه صنعتی نشان می‌دهد در سه‌ماهه امسال بیشترین رشد صادرات مربوط به «صنایع برق و الکترونیک» و «شیمیایی» است. همچنین بیشترین افت ارزشی نیز مربوط به زیرگروه‌های «صنایع نوین و پیشرفته و دارو» و «خودرو» بوده است.  بنا بر آمار منتشرشده، صادرات غیرنفتی در سه‌ماهه اول سال‌جاری نسبت به سه‌ماهه اول سال‌گذشته، ۳/ ۲۱درصد رشد یافته است، به‌عبارتی در ۳‌ماهه نخست امسال، ۱۳‌میلیارد و ۶۹‌میلیون دلار کالا به کشورهای مقصد صادرشده است، حال آنکه در بهار سال‌گذشته ۱۰‌میلیارد و ۷۷۰‌میلیون دلار صادرات انجام‌شده بود. در عین حال وزن کالاهای صادراتی در این بازه زمانی با کاهش ۵/ ۸درصدی روبه‌رو بوده است. در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱، ارزش اقلام صنعتی صادرشده، ۱۱۲۰‌میلیون دلار و وزن آنها یک‌میلیون و ۷۱‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته از نظر وزنی رشد ۱۶‌درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۲۱‌درصدی را تجربه کرده است. به روایت آمار و ارقام صادرات صنعتی، در سال‌۹۹ نیز ۵۸۶‌میلیون دلار کالا به وزن ۶۴۷‌هزار تن به بازارهای هدف صادرشده بود، بنابراین صادرات صنعت در سال‌گذشته نسبت به سال‌۹۹ نیز رشد ۵۵‌درصدی ارزشی و ۳۸‌درصدی وزنی را تجربه کرده است. مقایسه صادرات این بخش در بهار امسال با بهار سال‌۹۹ هم حاکی از افزایش حدود ۹۱‌درصدی ارزش کالاهای صادرشده است.

 صادرات در ۹ زیرگروه صنعتی

بررسی صادرات صنعتی بهار در ۹‌زیرگروه نشان می‌دهد ارزش صادرات ۴ زیر‌گروه نسبت به بهار۱۴۰۰ افت داشته و مابقی رشد داشته‌اند. «محصولات پلیمری» بیشترین ارزش صادرات را در این بخش به خود اختصاص داده است. این زیرگروه صادراتی ۳۴۱‌میلیون دلار صادرات داشته که نسبت به بازه مشابه سال‌گذشته رشد ۴۴‌درصدی را تجربه کرده است. زیر گروه «شیمیایی» با رشد ۵۰‌درصدی، صادراتی معادل ۲۲۵‌میلیون دلار را رقم زده است. «نساجی، پوشاک و کفش» صادراتی به ارزش ۱۵۰‌میلیون دلار و با افت ارزشی ۴‌درصدی داشته است. «لوازم‌خانگی» با ۲۱‌درصد رشد، به صادرات ۱۱۱‌میلیون دلاری دست‌یافته و «ماشین‌سازی و تجهیزات» با کاهش ۲۰‌درصدی ارزش، ۱۰۸‌میلیون دلار صادرات داشته است. «صنایع برق و الکترونیک» در بهار امسال ۸۲‌میلیون دلار صادرات داشته که رشد ۵۵‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته تجربه کرده است. «محصولات سلولزی» با ارزش ۷۱‌میلیون دلار و رشد ارزشی ۴۰‌درصد در رده بعدی قرار دارد. «خودرو و نیروی‌محرکه» صادرات ۲۲‌میلیون دلاری داشته و افت ۲۱‌درصدی را در ارزش صادرات تجربه کرده است. «صنایع نوین، پیشرفته و دارو» نیز با صادرات ۹‌میلیون دلاری و افت ارزشی ۶۷‌درصدی در قعر لیست ۹ زیر گروه صادراتی بخش صنعت قرار گرفته است.

 صادرات ‌ماه به‌ماه ۱۴۰۱

فروردین ۱۴۰۱: در گروه کالایی محصولات پلیمری، ارزش صادرات ۷۶‌میلیون دلار بوده است. در همین ماه، گروه کالایی شیمیایی، ۵۳‌میلیون دلار صادرات داشته است. گروه نساجی، پوشاک و کفش در فروردین ماه، ارزش صادراتی ۳۱‌میلیون دلاری داشته است. گروه ماشین‌‌‌‌‌‌سازی و تجهیزات در فروردین‌ماه سال‌جاری، صادرات ۲۵‌میلیون دلاری داشته‌‌‌‌‌‌اند. گروه لوازم‌خانگی در همین ماه، ۲۵‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. در گروه محصولات سلولزی، ارزش صادرات ۱۵‌میلیون دلار بوده است. همچنین در صنایع برق و الکترونیک میزان صادرات، حدود ۱۳میلیون دلار بوده است. در بخش خودرو و نیروی‌محرکه ارزش صادراتی ۳‌میلیون دلار بوده است و صنایع نوین، پیشرفته و دارو، ۲‌میلیون دلار از صادرات فروردین‌ماه را به خود اختصاص دادند.

اردیبهشت ۱۴۰۱: در اردیبهشت‌ماه امسال، میزان صادرات محصولات پلیمری، ۱۳۰‌میلیون دلار بوده است. دومین گروهی که بیشترین صادرات در اردیبهشت را داشته، گروه شیمیایی با ارزش صادراتی ۹۱‌میلیون دلار است. گروه نساجی، پوشاک و کفش سومین ستون جدول منتشره اردیبهشت‌ماه را به خود اختصاص دادند و ارزش دلاری صادرات در این گروه، حدود ۵۷‌میلیون دلار بود. لوازم‌خانگی در همین ماه، حدود ۴۲‌میلیون دلار ارزش صادراتی داشته است. ماشین‌‌‌‌‌‌سازی و تجهیزات در دومین‌ماه سال‌جاری، حدود ۳۴میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند، همچنین محصولات سلولزی ارزش صادراتی ۲۷میلیون دلاری داشتند. ارزآوری گروه صنایع برق و الکترونیک، حدود۲۷‌میلیون دلار بوده است. در همین ماه، خودرو و نیروی‌محرکه حدود ۹میلیون دلار صادرات را از آن خود کرده‌‌‌‌‌‌اند و در نهایت، صنایع نوین، پیشرفته و دارو در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، ۵‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند.  

خرداد ۱۴۰۱: ارزش صادرات محصولات پلیمری در این‌ماه ۱۳۵‌میلیون دلار بوده است. دومین ستون جدول منتشره، به گروه شیمیایی اختصاص دارد. این گروه در خرداد‌ماه سال‌جاری، ۸۱‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. ارزآوری در گروه نساجی، پوشاک و کفش ۶۲‌میلیون دلار بوده است. در بخش ماشین‌‌‌‌‌‌سازی و تجهیزات میزان صادرات ۴۹‌میلیون دلار بوده است. گروه لوازم‌خانگی در همین ماه، حدود ۴۴‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. گروه صنایع برقی و الکترونیک در خرداد‌ماه امسال، حدود ۴۲میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. ارزش صادراتی محصولات سلولزی در سومین‌ماه امسال حدود ۲۹‌میلیون دلار بوده است. گروه خودرو و نیروی‌محرکه در خردادماه، ۱۰میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. ارزش صادراتی گروه صنایع نوین، پیشرفته و دارو در خرداد سال‌جاری نیز حدود ۲میلیون دلار بوده است.

 صادرات‌ ماه به ‌ماه ۱۴۰۰

فروردین ۱۴۰۰: در فروردین‌ماه سال‌گذشته، گروه کالایی ماشین‎آلات و تجهیزات ارزش صادراتی ۶۰‌ میلیون دلاری داشته‌‌‌‌‌‌اند. در همین ماه، ارزش صادراتی محصولات پلیمری ۵۹‌میلیون دلار بوده است. در گروه کالایی نساجی، پوشاک و کفش، ارزش صادراتی ۴۰‌میلیون دلار بوده است. گروه شیمیایی در اولین ‌ماه سال‌گذشته، ۳۴‌میلیون دلار صادرات داشته و لوازم‌خانگی حدود ۲۳‌میلیون دلار ارزآوری داشته‌‌‌‌‌‌اند. صنایع برقی و الکترونیک در سال‌۱۴۰۰ ارزش صادراتی ۱۵‌میلیون دلاری داشته‌‌‌‌‌‌اند. محصولات سلولزی هم در همین سال، به میزان ۱۳‌میلیون دلار صادر شده‌‌‌‌‌‌اند. خودرو و نیروی‌محرکه در فروردین‌ماه سال‌گذشته، تنها ۸‌میلیون دلار صادرات داشته‌اند. در نهایت، صنایع نوین، پیشرفته و دارویی هم در همین بازه زمانی، تنها یک‌میلیون دلار کالا به خارج از مرزهای ایران صادر کرده‌اند.

اردیبهشت ۱۴۰۰: در اردیبهشت‌ماه سال‌۱۴۰۰، میزان صادرات محصولات پلیمری، ۸۰‌میلیون دلار بوده است. گروه کالایی شیمیایی نیز در اردیبهشت‌ماه سال‌گذشته، ۶۱‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. در همین ماه، گروه کالایی نساجی، پوشاک و کفش، حدود ۵۴‌میلیون دلار ارزآوری کردند. ارزآوری در گروه کالایی ماشین‎سازی و تجهیزات در این‌ماه ۴۰‌میلیون دلار شده است. ارزش صادراتی کالا در گروه لوازم‌خانگی نیز ۳۸‌میلیون دلار بوده است. میزان ارزآوری محصولات سلولزی در همین بازه، حدود ۱۹‌میلیون دلار بوده است. صنایع برق و الکترونیک در دومین ‌ماه سال‌پیش، ۱۷‌میلیون دلار کالا از کشور صادر کرده‌‌‌‌‌‌اند. خودرو و نیروی‌محرکه نیز در اردیبهشت ماه، ۹‌میلیون دلار ارزش صادراتی داشته‌‌‌‌‌‌اند. در بخش صنایع نوین و پیشرفته دارو، حدود ۱۴‌میلیون دلار صادرات رقم خورده است.

خرداد ۱۴۰۰: در خرداد‌ماه سال‌گذشته، محصولات پلیمری ۹۵‌میلیون دلار ارزش صادراتی داشته‌‌‌‌‌‌اند. در گروه نساجی، پوشاک و کفش ارزش صادراتی حدود ۶۰‌میلیون دلار بوده است. محصولات شیمیایی در سومین‌ماه سال‌قبل، ۴۸میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. گروه کالایی ماشین‌‌‌‌‌‌سازی و تجهیزات در خرداد ۱۴۰۰ معادل ۳۲‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. در بخش لوازم‌خانگی، ارزش صادراتی خرداد ماه، حدود ۲۸‌میلیون دلار بوده است. صنایع برقی و الکترونیک در همین ماه، ۲۰‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. ارزش صادراتی گروه کالایی محصولات سلولزی در خرداد سال‌قبل، حدود ۱۸‌میلیون دلار بوده است. صنایع نوین و پیشرفته دارو در خرداد سالی که گذشته، ۱۲‌میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند. ارزش صادراتی بخش خودرو و نیروی‌محرکه در همین بازه زمانی، ۹‌میلیون دلار بوده است. همچنین ارزش صادراتی سایر تولیدات صنعتی در خرداد‌ماه یک‌میلیون دلار بوده است. در نهایت، جمع ارزش صادراتی در بخش صنعت خردادماه، ۳۲۳‌میلیون دلار بوده است.