مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات جدی رئیس دستگاه قضا و مسوولان دولت، تعیین‌تکلیف پرونده‌های سنواتی است که عمر برخی از این پرونده‌ها به یک دهه می‌رسد، بنابراین مسوولان قضایی نیز برای حل این مشکل پای کار هستند و باید به نحو‌احسن از فرصت به‌دست آمده در جهت کاهش رسوب و خالی‌شدن انبارها بهره‌برداری کرد. وی اولویت سازمان را تعیین‌تکلیف کالاها دانست و افزود: در صورتی‌که این مساله محقق شود، فروش سازمان نیز عملکرد بهتری خواهد داشت. بیش از ۳۰ تا‌‌ ۴۰ درصد حجم کالاهای مانده در انبارها باید تا‌‌ پایان تیرماه کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد:‌ در همین راستا‌ مدیریت‌های استا‌نی موظف هستند پرونده‌های سنواتی را دسته‌بندی کرده و برای کاهش و صفر‌شدن پرونده‌ها، مهلت زمانی معین کنند. افتخاری تا‌‌کید کرد: تلاش کنید تا‌‌ پایان سال‌۱۴۰۰ پرونده‌های سنواتی به صفر برسد. با برنامه‌ریزی و اهتمام مدیران، می‌توان ۸۰‌درصد آنها را نیز تا‌‌ پایان شهریور به نتیجه رساند. وجود این پرونده‌ها مفسده‌انگیز خواهد بود.

وی با تا‌‌کید بر اینکه سازمان با چالش کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و منابع مالی روبه‌رو است، یادآور شد: هماهنگی‌هایی برای رفع برخی از نارسایی‌ها و پرداخت تنخواه به استا‌ن‌ها صورت گرفته است. برخلاف آنچه عنوان می‌شود که کمبود نیرو وجود دارد، معتقدم توزیع نیروی انسانی در سطح استا‌ن‌ها نامناسب و غیرکارشناسی بوده که با پالایش و برنامه‌ریزی برای اصلاح آن اقدام خواهد شد. افتخاری افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده از اول اسفند سال گذشته سطح رفاهی کارکنان بهبود یافته است. باید با استفاده از خلاقیت و ایده‌های مدیریتی از نیروی انسانی موجود بیشترین بهره را برد و کارآیی را افزایش داد. میزان پاداش و رفاه باید مبتنی بر عملکرد باشد و همه کارکنان خود را در تعیین‌تکلیف اموال و پرونده‌ها سهیم بدانند.

وی با بیان اینکه فروش کالاها به‌صورت مذاکره به‌شدت کاهش یافته و باید از طریق مزایده فروخته شود، یادآور شد: فروش مذاکره‌ای فقط در قالب کمک به تعاونی‌ها و دستگاه‌های حمایتی صورت می‌گیرد.

این مقام مسوول به مدیران استا‌نی اعلام کرد: برنامه عملیاتی برای به نتیجه رسیدن پرونده‌ها را ظرف مدت دو هفته تهیه و از ظرفیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف سازمان در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها استفاده کنند. همچنین مدیران استا‌نی تجربه‌های موفق خود را به اشتراک بگذارند. خوشبختا‌نه مدیران نسبت به مساله دغدغه‌مند هستند و اگر مشکلی وجود دارد، منعکس کنند.