به این ترتیب سال گذشته تراز تجاری کشور منفی۴میلیارد دلار ثبت شده است. میزان صادرات ایران به لحاظ وزنی کاهش ۶درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته و به لحاظ ارزشی نیز کاهش ۱۲درصدی را نشان می‌دهد. میزان واردات ایران نیز به لحاظ وزنی نسبت به سال ۹۸ کاهش ۱۶درصدی و به لحاظ ارزشی نیز کاهش ۱۶درصدی داشته است.  ارزش صادرات کالا‌ها به کشور چین ۸میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار با وزن ۲۶میلیون و ۶۰۰ هزار تن، عراق به ارزش ۷میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار با وزن ۲۵میلیون و ۶۰۰هزار تن، امارات عربی متحده با ارزش ۴میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار و وزن ۱۵میلیون و ۲۰۰هزار تن، ارزش صادرات به کشور ترکیه ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار با وزن ۶میلیون و ۳۰۰هزار تن و مجموع صادرات در سال گذشته به کشور افغانستان نیز با وزن ۷میلیون تن به ارزش ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون تن بوده است. سال گذشته در مجموع ۲۳میلیون و ۱۰۰هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، گوشی تلفن همراه، برنج، کنجاله، دانه‌های روغنی، گندم و روغن خام به ارزش ۱۲میلیارد دلار وارد کشور شد. واردات کالا به ترتیب از کشور چین با ۳میلیون و ۵۰۰هزار تن و ارزش ۹میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار، امارات ۵میلیون تن با ارزش ۹میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار، ترکیه  ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار، هند ۲میلیون و ۲۰۰هزار تن به ارزش ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار و کشور آلمان با یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار برآورد شده است.