قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در واقع وزرای صنعت، معدن و تجارت در استان‌های متبوع خود هستند و کار تنظیم بازار را با لحاظ کردن پارامترها، شرایط و شاخص‌های خاص استان خود باید انجام دهند. وی با بیان اینکه منطقه‌ای کردن تنظیم بازار باعث سلب مسوولیت روسای سازمان‌های صمت استانی در تنظیم بازار استان‌های خود نخواهد شد، تصریح کرد: منطقه‌ای کردن در واقع تشکیل مجمع تصمیم‌گیری کوچک‌تر برای عملیاتی کردن تصمیم‌ها با توجه به شرایط خاص استان‌های درون یک منطقه است. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: در معاونت بازرگانی داخلی، ۶ منطقه شکل گرفته است و می‌خواهیم یک تصمیم واحد را در راستای سیاست‌های معاونت بازرگانی داخلی به صورت متمرکز اجرا کنیم. مفتح همچنین یادآوری کرد: این تغییر ساختار در حوزه تنظیم بازار قبلا نیز در وزارت بازرگانی تجربه شده است و نوعی نگاه به شرایط خاص هر منطقه در این تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود.

وی گفت: هر منطقه و استان کشورمان شرایط خاص و ویژگی‌های درآمدی و توسعه‌ای دارد، ضمن اینکه پارامترهایی از جمله مرزنشینی و همجواری نیز بر این شاخص‌ها افزوده می‌شود. در این نشست با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال در راستای حفظ آرامش بازار، تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف تنظیم بازار صورت گرفت. همچنین درخصوص منطقه‌ای کردن تنظیم بازار پیشنهاد‌های مختلفی از سوی روسای سازمان‌های صمت استانی ارائه شد. چگونگی تامین و عرضه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.