همچنین در حال‌حاضر میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری به هفت‌میلیون و ۳۵۱ هزار تن می‌رسد که سه‌میلیون و ۹۳۴ هزار تن آن را کالاهای اساسی و مابقی را کالاهای غیر‌اساسی تشکیل می‌دهد که تا ۸۰‌درصد آن شامل مواد‌اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید است. همچنین ۱۷ فروند شناور در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند که حاوی ۵۵۳‌هزار و ۷۵۵‌تن کالای اساسی شامل ذرت، کنجاله‌سویا، دانه‌روغنی، حبوبات، ذرت و روغن است.  طی مدت اخیر و با توجه به اهمیت ترخیص کالاهای دپو‌شده در گمرک و بنادر مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص این کالاها صادر شد‌ که بعد از ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه از امروز (۱۸ آبان‌ماه) صاحبان کالا می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. اما اینکه در آستانه ترخیص کالاهای موجود در گمرک و بنادر چه میزان کالای دپو‌شده وجود دارد، گزارشی است که مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک - در گفت‌وگو با «ایسنا» آن را تشریح کرد.  جزئیات موجودی کالاهای اساسی از این حکایت دارد که در حال‌حاضر در کنار ۹/ ۳میلیون تن کالای موجود در گمرک و بنادر، ۱۴ فروند شناور کنار اسکله قرار دارند که حاوی ۱۳۳‌هزار و ۷۷۲‌تن کالای اساسی شامل سویا، جو، گندم، ذرت، دانه‌های روغنی، روغن خوراکی، برنج و روغن است. به گزارش «ایسنا» همچنین ۱۷ فروند شناور در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند که حاوی ۵۵۳ هزار و ۷۵۵‌تن کالای‌اساسی شامل ذرت، کنجاله سویا، دانه‌روغنی، حبوبات، ذرت و روغن است. بر این اساس، موجودی کالاهای اساسی به حدود ۵/ ۴میلیون تن می‌رسد. طبق گزارش معاون فنی گمرک، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر نیز از این قرار است که در حال‌حاضر ۱۹۷ هزار و ۷۵۱ تن گندم، یک‌میلیون و ۹۳۵‌هزار تن ذرت، ۲۹۰‌هزار و ۳۸۴‌تن جو، ۳۵۲‌هزار و ۲۲۲‌تن سویا، ۱۲۵هزار و ۳۹۵ تن برنج، ۲۶۰‌هزار و ۸۲۸ تن شکر، ۴۸۶ هزار و ۳۷۳ تن روغن‌خام، ۲۷۴‌هزار و ۷۹۹ تن دانه‌های روغنی در بنادر وجود دارد. در مجموع ۳/ ۷‌میلیون تن کالای غیرکانتینری در بنادر موجود است که ۹/ ۳میلیون تن آن را کالای اساسی تشکیل می‌دهد که تفکیک موجودی هر بندر و کالای اساسی آن نشان می‌دهد در حال‌حاضر بیشترین موجودی کالاهای اساسی و غیراساسی با حدود چهار میلیون تن مربوط به بندر امام‌خمینی‌(ره) است که دو میلیون و ۸۴۱ هزار و ۶۴۴ تن آن را کالای‌اساسی تشکیل می‌دهد. در سایر بنادر نیز موجودی کالا از این قرار است که در بندر شهید‌رجایی ۵/ ۲میلیون تن شامل ۵/ ۳۹۰ هزار تن کالای‌اساسی، بندر ‌انزلی ۱/ ۱۶۱ هزار تن شامل ۶/ ۱۱۱ تن کالای اساسی، امیرآباد ۷/ ۳۳۰ هزار تن شامل ۱/ ۲۹۵ تن کالای اساسی، شهید باهنر ۶/ ۱ هزار تن با ۷۴۰ تن کالای اساسی، بوشهر ۳/ ۲۱ هزار تن با ۸۹۷ تن کالای اساسی، چابهار ۴/ ۶۳ هزار تن کالای اساسی، خرمشهر ۴/ ۴۲ هزار تن شامل ۱/ ۶ هزار تن کالای اساسی، بندر لنگه ۳/ ۱۱ هزار تن کالا با ۳/ ۳ هزار تن کالای اساسی، آبادان ۱/ ۶ هزار تن کالا، نوشهر ۹/ ۱۵۵ تن با ۱/ ۱۵۴ هزار تن کالای اساسی، فریدون‌کنار ۳/ ۶۷ هزار تن شامل ۱/ ۵۵ هزار تن کالای اساسی و آستارا ۶/ ۱۱ هزار تن که تمام آن کالای اساسی است.